Jaarverslag 2018

Kwaliteit van de gebiedsontwikkeling

Eindhoven Airport is geen op zichzelf staande entiteit. Onze luchthaven maakt onderdeel uit van een gebied dat zich verder wil ontwikkelen. Daar willen we aan bijdragen. Een van de cruciale factoren is de verbetering van de infrastructuur.

Bereikbaarheid van de regio en de luchthaven

Een wereldvermaarde toptechnologieregio als Brainport verdient een waardige, innovatieve toegangspoort. Het gaat ons daarbij zowel om de bereikbaarheid van de luchthaven zelf alsook van de hele regio: de kwaliteit van de infrastructuur is in het belang van alle bewoners en bedrijven. Samen met onze partners werken we aan een integrale gebiedsvisie.

Het sterk groeiende aantal reizigers op Eindhoven Airport heeft een toename van het verkeer veroorzaakt. Niet alleen de wegeninfrastructuur in de directe omgeving wordt daardoor (over)belast, ook op bedrijventerrein Flight Forum is de verkeersdruk hoog. De bereikbaarheid van Eindhoven Airport met het openbaar vervoer kan worden verbeterd met een NS-intercitystation Eindhoven-Noord aan het bestaande spoor Eindhoven-Den Bosch. Het nut en de noodzaak van dit station zijn onderwerp in de discussie rondom een mogelijke verdere ontwikkeling van onze luchthaven in de periode 2020-2030. Eindhoven Airport is groot voorstander van de komst van dit station en zal zich hiervoor blijven inspannen. Besluitvorming hierover verwachten we niet in 2019. Verder wordt gewerkt aan een hoogwaardig openbaarvervoernetwerk in de regio Eindhoven, waarin de luchthaven een belangrijk knooppunt vormt.

In 2018 is een begin gemaakt met de uitvoering van het plan Wegenstructuur Brainport Park. Het ontwerp, beter bekend onder de naam Challenge Variant, is bedoeld om het noordwesten van Eindhoven en de aangrenzende delen van Best en Oirschot beter bereikbaar te maken. Binnen de nieuwe wegenstructuur worden nieuwe wegen aangelegd en bestaande aangepast. Dit zal een positief effect hebben op de bereikbaarheid van Eindhoven Airport en de aangrenzende bedrijventerreinen. Eindhoven Airport heeft een bijdrage aan de Challenge Variant toegezegd van in totaal 3 miljoen euro. In 2018 hebben we de eerste financiële bijdrage geleverd van 750.000 euro.

Er wordt sinds het voorjaar van 2018 gewerkt aan de opwaardering van de Anthony Fokkerweg en omgeving. De verwachte oplevering van het eerste deeltracé is 2020. Aan het tweede deeltracé wordt in het tweede kwartaal van 2019 begonnen; de oplevering daarvan is voorzien voor 2022. De werkzaamheden aan de onderdoorgang onder A2/N2 richting het bedrijventerrein Goederen Distributie Centrum (GDC) starten naar verwachting begin 2019.

Gateway to Brainport

Uiteindelijk doel is een ‘Gateway to Brainport’ te creëren die past bij de regio en innovatie en duurzaamheid uitstraalt. Een nieuwe airportboulevard is een van de schakels daarin. Onze plannen voor de boulevard hebben door het incident met het multipurposegebouw ongeveer 2 jaar vertraging opgelopen. Nu de herbouw van de parkeergarage loopt, gaan we door met het verder verfraaien van het luchthavengebied.

Openbaar vervoer

We gaan in 2019 meer aandacht vestigen op andere vormen van vervoer naar en van de luchthaven. In samenwerking met NS en Hermes (Connexxion) bereiden we een grote marketingcampagne voor de mei- en zomervakantie voor. Het doel is dat 130.000 extra reizigers kiezen voor het openbaar vervoer. We hebben de ambitie dat op termijn een derde van de passagiers met het openbaar vervoer naar de luchthaven komt.