Jaarverslag 2018

Personalia

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van Eindhoven Airport N.V. was in het jaar 2018 als volgt samengesteld:

Drs. P.J.J.M. (Peter) Swinkels (1945), president-commissaris tot 1 april 2018
Bestuurder, voormalig directievoorzitter Bavaria (gepensioneerd)

Nevenfuncties:

Ir L.J.T. (Bert) van der Els (1954),
president-commissaris vanaf 1 april 2018
Voormalig directievoorzitter Heijmans
Directeur NieuwSparrendaal

Nevenfuncties:

J.W.H. (Jan Willem) Weissink MBA (1965)Directeur Schiphol Real Estate B.V.

A.P.A. (Ad) Jong (1945), tot 1 april 2018
Luitenant-generaal b.d. Koninklijke Luchtmacht

Nevenfuncties:

Drs. C.G.M. (Carlo) van Kemenade MBA (1964), vanaf 1 april 2018
Directievoorzitter en CEO Obvion N.V.

Nevenfuncties:

Drs. B.I. (Birgit) Otto (1963)
Lid Directie/Chief Operations Officer Schiphol Group

Nevenfuncties:

Drs. P.L.A. (Paul) Rüpp (1957)
Voorzitter College van Bestuur Avans Hogeschool

Nevenfuncties:

Alle commissarissen hebben de Nederlandse nationaliteit.

Directie

De directie van Eindhoven Airport N.V. bestond in 2018 uit 2 leden:

Drs. J.E. (Joost) Meijs (1969)
Algemeen directeur

Nevenfuncties:

­­

­

Drs. M.P.J. (Mirjam) van den Bogaard (1974)
Chief Operations Officer

Het voltallige managementteam

Het MT van Eindhoven Airport NV, van links af: Joost Meijs, Mirjam van den Bogaard, Rianne Jans, Flip Estourgie