Jaarverslag 2018

Enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2018

(in EUR 1.000)

Toelichting

2018

2017

Aandeel in resultaat van de onderneming waarin wordt deelgenomen na belastingen

402

249

Overig resultaat na belastingen

13.868

11.783

Nettoresultaat

14.270

12.032