Jaarverslag 2018

Toelichting behorende tot de enkelvoudige jaarrekening 2018