Jaarverslag 2018

Toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening