Jaarverslag 2018

Voorraden

(in EUR 1.000)

2018

2017

Voorraad reserveonderdelen bagage afhandelsysteem

4

4

Voorraad handelsgoederen

19

18

23

22

Er is geen voorziening voor incourantheid in mindering gebracht op de voorraad.