Jaarverslag 2018

Profiel

Eindhoven Airport is de tweede luchthaven van Nederland. Het is bovenal een luchthaven voor de regio: we zijn onlosmakelijk onderdeel van Brainport Eindhoven. Deze economisch sterk ontwikkelde regio in Zuidoost-Nederland, die net als Schiphol en de Rotterdamse haven officieel is aangewezen als mainport, huisvest onder meer een innovatieve technologie-industrie van wereldklasse. Onze luchthaven verbindt bedrijven en burgers in de regio met de economische en toeristische centra in Europa en de rest van de wereld. Dat doen we op een verantwoorde manier, met oog voor omgeving, mens en milieu.

Onze luchthaven is niet alleen cruciaal voor de connectiviteit van de regio maar ook voor die van heel Nederland. Ze draagt bij aan de totale luchthavencapaciteit voor het hele land en is daarmee onderdeel van het nationale systeem van luchthavens. Eindhoven Airport richt zich met name op het Europese point-to-point verkeer. Schiphol kan zich meer en meer richten op hubverkeer. Gezamenlijk blijven we voldoen aan de vraag naar vliegverkeer. We houden scherp in de gaten wat de Brainportregio nodig heeft: waar mogelijk sturen we op de gewenste kwaliteit van de luchthaven en het bestemmingennetwerk.

Het totale verzorgingsgebied (‘de catchment area’) van onze luchthaven bestaat uit een populatie van bijna 40 miljoen mensen: deze kunnen binnen 2 uur naar de luchthaven rijden. Dit gebied beslaat ook een groot gedeelte van Vlaanderen en een deel van Nordrhein-Westfalen in Duitsland.

Klantgericht

We streven ernaar reizigers een steeds breder aanbod van bestemmingen en frequenties te bieden met een veelheid aan luchtvaartmaatschappijen. Onze klantbelofte is 'Always Easy': het gemak voor de reiziger staat voorop. Als compacte luchthaven onderscheiden we ons met soepele processen voor de reizigers. En dat in een aantrekkelijke omgeving met een divers aanbod aan winkels, horeca en andere diensten.

Vliegbasis als partner

Eindhoven Airport bevindt zich op het civiele gedeelte van de militaire luchthaven Eindhoven en is verantwoordelijk voor de exploitatie van het commerciële burgerluchtverkeer. Vliegbasis Eindhoven verzorgt het militaire luchtverkeer op de militaire luchthaven. Er is sprake van een goed functionerende publiek-private samenwerking. Er zijn langetermijnafspraken gemaakt over het gebruik van de faciliteiten en diensten.

Aandeelhouders

Eindhoven Airport N.V. is een zelfstandige luchthaven waarvan de aandelen in handen zijn van Schiphol (51 procent), de gemeente Eindhoven (24,5 procent) en de provincie Noord-Brabant (24,5 procent). Eindhoven Airport N.V. houdt 100 procent van de aandelen in Eindhoven Airport Hotel B.V.

Ons verzorgingsgebied

Ons businessmodel

Op Eindhoven Airport kunnen reizigers op een betrouwbare, efficiënte en soepele wijze vertrekken en aankomen. We verlenen diensten aan zowel reizigers als luchtvaartmaatschappijen.
Efficiëntie en gemak, vervat in onze klantbelofte ‘Always Easy’, vormen de basis van onze diensten en operationele processen. Veiligheid voor iedereen op de luchthaven, aan lucht- en landzijde, is het fundament hieronder.
Het streven naar excellente bedrijfsvoering komt tot uiting in alles wat de reiziger ervaart tijdens de ‘customer journey’ − van oriëntatie op de reis tot aankomst op de luchthaven na de reis. Door een snelle en soepele afhandeling voor de reiziger en korte omkeertijden van vliegtuigen blijven zowel reizigers als luchtvaartmaatschappijen kiezen voor Eindhoven Airport.

De havengelden die de luchtvaartmaatschappijen betalen om gebruik te maken van de diensten van Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (58 procent in 2018). Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten verstevigen we onze bedrijfseconomische basis en ons bedrijfsmodel. Deze non-aviation activiteiten zijn onder te verdelen in: horeca, winkels, commerciële serviceactiviteiten, reclame, vastgoed en parkeergelden. Deze vormen een belangrijke bron van inkomsten.

Een rijk en gevarieerd aanbod aan horeca- en winkelvoorzieningen, een aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding voor het parkeren en een goede bereikbaarheid dragen bij aan de klanttevredenheid. Ook de ontwikkeling van een aantrekkelijk buitengebied rondom de luchthaven moet gaan bijdragen aan een luchthaven die door de reiziger wordt ervaren als een volwaardige ‘Gateway to Brainport’.