Jaarverslag 2018

Stakeholders en materialiteit

Door alle lagen van de organisatie binnen Eindhoven Airport heen is er contact met stakeholders. We ontmoeten hen aan verschillende overlegtafels. We zetten ons in voor goede en constructieve zakelijke en persoonlijke verstandhoudingen en willen benaderbaar zijn voor onze stakeholders. Ook communiceren we via persberichten, nieuwsbrieven, onze website en social media. In 2019 gaan we ons meer richten op de inzet van online middelen om de dialoog met de omgeving actiever te voeren.

De stakeholders van Eindhoven Airport zijn:

Materialiteitsanalyse

In 2018 hebben we, net als in het voorgaande jaar, zelf een materialiteitsanalyse gedaan en de bijbehorende matrix opgesteld. Ook hebben we een beperkte outside-in-analyse gemaakt met gebruik van beschikbare schriftelijke en digitale informatiebronnen.

Op basis van een kwalitatieve analyse van mediapublicaties over Eindhoven Airport, relevante publicaties over de luchtvaart en leefbaarheid en publieke documenten en rapporten hebben we een longlist gemaakt. Gespreksonderwerpen tijdens overlegtafels en de thema’s uit de Proefcasus Eindhoven Airport zijn geïnventariseerd: aan de hand hiervan hebben we de materiële thema’s vastgesteld.

De rangschikking van de 20 materiële thema’s naar het belang voor de stakeholders is getoetst aan externe publicaties en de inventarisatie van bijeenkomsten en overleggen. De bepaling, onderbouwing en nuancering van deze thema’s en het belang van stakeholders werken we de komende jaren verder uit. Dit proces krijgt een plek in onze jaarverslagen.

Materialiteitsmatrix