Jaarverslag 2018

Ambitie, missie, kernwaarden

Onze ambitie: verantwoord verbinden

Eindhoven Airport verbindt Brainport Eindhoven op verantwoorde wijze met de economische en toeristische centra in Europa en in de rest van de wereld. We zoeken daarbij telkens een evenwicht tussen de toenemende internationale connectiviteit van de regio en de minder gunstige consequenties daarvan voor de directe omgeving. Groei van het vliegverkeer en de luchthaven zien we niet als doel op zichzelf, maar is een van de mogelijke scenario’s voor de toekomst.

Een intensief stakeholderoverleg over de balans tussen people, planet en profit is gewenst en noodzakelijk. De belangrijkste stakeholders die meepraten over de ontwikkeling van onze luchthaven zijn overheden, omwonenden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. In goede dialoog met hen onderzoeken we of we voldoende balans aanbrengen tussen de activiteiten op en rond luchthaven en de zorg voor de omgeving.

Onze missie: ontsluiten van de Brainportregio

Eindhoven Airport zorgt voor een makkelijke verbinding van Brainport met Europa en verder weg, in balans met de omgeving. De luchthaven is onderdeel van het hoogwaardige en cruciale voorzieningenniveau dat past bij de ambities van Brainport Eindhoven. Onze meerwaarde is dat we met onze activiteiten en faciliteiten bijdragen aan de internationale toegankelijkheid en bereikbaarheid van ons verzorgingsgebied. Mede dankzij de luchthaven is het vestigingsklimaat voor het (internationale) bedrijfsleven en voor personen aantrekkelijker.

Onze kernwaarden

In ons beleid houden we vast aan onze kernwaarden, die we bij de herijking van de strategie opnieuw hebben geformuleerd. Iedereen die bij of voor Eindhoven Airport werkt, handelt volgens deze kernwaarden. Deze waarden bepalen wat voor een luchthaven we willen zijn.

Verantwoordelijk – Eindhoven Airport is een knooppunt van mensen, processen en logistieke stromen. De veiligheid en betrouwbaarheid staan voorop. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is onze ‘licence to operate’.

Benaderbaar – Onze organisatie is overzichtelijk en compact. We zijn vertegenwoordigd aan alle relevante overlegtafels. We overleggen proactief met alle stakeholders. We zijn laagdrempelig.

Verbindend – Eindhoven Airport brengt in letterlijke zin verbindingen tot stand met andere plekken in de wereld. Figuurlijk gezien voelen we ons verbonden met onze omgeving. We staan graag dicht bij onze stakeholders. We zoeken proactief de dialoog.

Trots – Eindhoven Airport is een luchthaven om trots op te zijn. Steeds meer reizigers weten onze luchthaven te vinden. En de werkgelegenheid groeit. We blijven ons ontwikkelen. We zijn er trots op dat we tegelijkertijd kleinschalig en toegankelijk blijven.

Inventief – We gaan zo efficiënt, effectief en duurzaam mogelijk om met de middelen op onze luchthaven. We kijken kritisch naar de inrichting van onze processen en brengen slimme verbeteringen aan. We zijn flexibel en wendbaar.

Slagvaardig – We doen wat we zeggen. Dit maken we waar door onze platte, overzichtelijke organisatiestructuur. Ook in de samenwerking met partnerbedrijven, die net als wij een grote expertise hebben en flexibel zijn, tonen we ons slagvaardig.