Jaarverslag 2018

Proefcasus Eindhoven Airport

In de aanloop naar de publicatie van de nieuwe Luchtvaartnota (2020-2050) is Eindhoven Airport een bijzondere rol toegekend. Onder regie van de rijksoverheid is een proefcasus begonnen waarin de betrokken partijen (innovatieve) maatregelen verkennen voor een duurzame ontwikkeling van Eindhoven Airport in een gezonde en aangename leefomgeving. Dit is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Defensie, de provincie Noord-Brabant, de gemeente Eindhoven, andere omliggende gemeenten en Eindhoven Airport. Rijk en regio, en ook Eindhoven Airport zelf, willen dat bewoners, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties nauw betrokken worden bij de casus. Oud-staatssecretaris Pieter van Geel geeft leiding aan het project.

In de proefcasus, die zich richt op de korte termijn tot 2024 en op de middellange termijn tot 2030, brengen we gezamenlijk in beeld hoe we een toekomstbestendige, duurzame luchthaven kunnen ontwikkelen in de regio. De luchthaven moet een economische meerwaarde hebben, en tegelijkertijd een betere leefomgeving en luchtkwaliteit waarborgen. Doel is een overgang tot stand te brengen naar een op kwaliteit gestuurde luchtvaart- en luchthavenontwikkeling. Het ministerie van I en W ziet de proefcasus als ondersteuning voor de totstandkoming (en implementatie) van de nieuwe Luchtvaartnota. Deze nota zal gelden voor de langere termijn. Onze luchthaven wordt zo een ‘proeftuin’ voor de toekomstige Nederlandse luchtvaart.

De proefcasus bestaat uit 4 aandachtsgebieden: de kwaliteit van de participatie, de kwaliteit van de gebiedsontwikkeling, de kwaliteit van de leefomgeving, en de kwaliteit van de luchthaven. Een mogelijke groei van het (burger)luchtverkeer is één van de ontwerpvariabelen, maar is geen uitgangspunt. Pas na afloop van de proefcasus, in april 2019, kan verdere besluitvorming plaatsvinden over de ontwikkeling van Eindhoven Airport.

Directe aanleiding is dat de vergunning voor het civiele medegebruik van de vliegbasis Eindhoven per 31 december 2019 afloopt. Er is daarom een nieuwe vergunning nodig om burgerluchtvaart mogelijk te blijven maken. Daarnaast nadert Eindhoven Airport het ‘plafond’ van het aantal toegestane vliegtuigbewegingen van 43.000 per jaar. Aanvankelijk zouden we dat maximum al eind 2019 bereiken, maar de groei hebben we uitgesmeerd: we komen pas eind 2020 aan de limiet. Door de grenzen van de toegestane capaciteit niet direct op te zoeken, creëren we tijd en geven we meer ruimte aan de proefcasus.