Jaarverslag 2021

Inleiding

Ons beleid geeft richting aan het handelen en het gedrag van management en medewerkers. We opereren bedrijfseconomisch verantwoord, zijn een loyale partner en een sociale werkgever. We gaan bewust om met onze maatschappelijke rol.

Organisatiestructuur

Eindhoven Airport N.V. staat onder leiding van een tweehoofdige statutaire directie. Algemeen directeur van Eindhoven Airport N.V. (Chief Executive Officer (CEO)) is per 1 juli 2019 de heer drs. R.A.J. (Roel) Hellemons (1971). In juli 2017 is mevrouw drs. M.P.J. (Mirjam) van den Bogaard (1974) toegetreden tot de directie in de functie van operationeel directeur (Chief Operations Officer (COO)). De directie wordt bijgestaan door een aantal stafafdelingen en neemt samen met het Leadership Team, dat naast de directieleden bestaat uit een Head of Legal & Corporate Affairs (Michelle van Waasdijk), Head of Finance & Procurement (Niels Huybregts), Head of Consumers & Real Estate (Mark Botter) en Head of Airport Development (Olaf Broeders) de strategische beslissingen.

Eindhoven Airport werkt sinds 1 oktober 2019 in de nieuwe structuur. Uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek van augustus 2021 blijkt dat medewerkers over het algemeen tevreden zijn over het functioneren van het LT.

(foto linkerzijde, van boven naar beneden: Michelle van Waasdijk, Roel Hellemons, Mirjam van den Bogaard, Mark Botter, Niels Huybregts, Olaf Broeders)

Onze verantwoorde bedrijfsvoering

Welke ontwikkeling we als luchthaven ook doormaken, voorop staat dat we zo verantwoord mogelijk handelen. Onze focus ligt op veiligheid en duurzaamheid. We zijn een mens- en prestatiegerichte organisatie en voeren een solide financieel beleid dat is gericht op waardecreatie voor de lange termijn. Uitgangspunt is dat we (economische) waarde creëren voor onze aandeelhouders en dat financiële stakeholders van Eindhoven Airport erop vertrouwen dat we investeringsrisico’s kunnen dragen.