Jaarverslag 2021

Vooruitblik 2022

Corona heeft een enorme impact gehad op 2020 en 2021 en zal ook in 2022 nog van invloed zijn op de performance van Eindhoven Airport. Het herstel vanaf de zomer heeft aangetoond dat zodra het reizen weer mogelijk is, we als luchthaven in staat zijn om snel op te schalen en dit zien we dan ook terug in de bezettingsgraden en aantal vliegtuigbewegingen. Ondanks deze positieve ontwikkelingen is ook gebleken hoe snel het sentiment kan veranderen, waarbij het virus deze winter toch weer de overhand heeft en we wederom te maken hebben met beperkingen vanuit de overheid, om de druk op de zorg te verlagen. Hoe snel Eindhoven Airport weer herstelt van deze pandemie zal afhangen van velerlei factoren, waaronder de invloed van de mutaties van het virus zoals de Omikron-variant, de snelheid van vaccineren wereldwijd, de boosterprik, het herstel van de luchtvaart en de reisbeperkingen, de economische situatie, de politieke en geologische ontwikkelingen en de mogelijkheden van (snel)testen.

Financieel gezien houden we daarom wederom rekening met meerdere scenario's. We houden nu rekening met een verder herstel in 2022. Wanneer dit herstel inderdaad optreedt zijn we in staat om na twee jaren met negatieve resultaten weer een positief resultaat te laten zien. Gezien de onzekerheid is het verwachte investeringsniveau voor 2022 in lijn gehouden met dit jaar. Voor 2022 ligt de focus op herstel en zullen uitgaven van kosten en investeringen zorgvuldig worden afgewogen in lijn met de ontwikkelingen van de passagiers en vliegtuigbewegingen en passend binnen de huidige financiële situatie. Er zijn geen uitbreidingen in het personeelsbestand begroot. Daarmee is 2022 wederom een uitdagend jaar. De verwachting is echter dat we qua passagiersaantallen pas in 2023/2024 weer op het niveau zijn van 2019. We hebben vertrouwen in het herstel van de luchtvaart en de behoefte van mensen om weer op vakantie te kunnen gaan, vrienden of familie te bezoeken of elkaar zakelijk weer te ontmoeten.