Jaarverslag 2019

Personalia RvC en directie

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen van Eindhoven Airport N.V. bestond in het jaar 2019 uit vijf leden.

Ir. L.J.T. (Bert) van der Els (1954)
President-commissaris
Directeur NieuwSparrendaal
Nevenfuncties

President-commissaris BIM
Commissaris PSV
Voorzitter Stichting Van Gogh Heritage Foundation
Voorzitter Raad van Toezicht Brabant C
Voorzitter Stichting Kazerne Eindhoven
Voorzitter Stichting Verkadefabriek
Bestuurslid Universiteitsfonds Eindhoven

Drs. C.G.M. (Carlo) van Kemenade MBA (1964)
Directievoorzitter en CEO Obvion N.V.
Nevenfuncties

Lid Raad van Toezicht Maxima Medisch Centrum

Drs. B. (Birgit) Otto (1963)
Directielid/COO Royal Schiphol Group
Nevenfuncties

Lid Raad van Commissarissen Royal FloraHolland
Bestuurslid ACI Europe
Bestuurslid Next Generation Infrastructures
Voorzitter Sector Safety Review Board
Voorzitter Stuurgroep Beveiliging en Publieke Veiligheid Schiphol Group
Lid van de Raad van Toezicht van de Federatie van Betaald voetbal Organisaties

Drs. P.L.A. (Paul) Rüpp (1957)
Voorzitter College van Bestuur Avans Hogeschool
Nevenfuncties

Kamerheer van Zijne Majesteit de Koning in de provincie Noord-Brabant
Voorzitter Stichting Bosch Research and Conservation Project
Voorzitter Raad van Toezicht Instituut Nederlandse Taal (INT)
Voorzitter Raad van Toezicht KRO-NCRV

J.W.H. (Jan Willem) Weissink MBA (1965)
Directeur Schiphol Real Estate B.V.
Nevenfuncties

Bestuurslid Tradeport Hong Kong
Bestuurslid Hobart Airport

Alle commissarissen hebben de Nederlandse nationaliteit.

Directie
De directie van Eindhoven Airport N.V. bestond in 2019 uit twee leden.

Drs. R.A.J. (Roel) Hellemons (1971)
Algemeen directeur/CEO (per 1 juli 2019*)

*Tot 1 juli 2019 was Joost Meijs algemeen directeur/CEO.

Drs. M.P.J. (Mirjam) van den Bogaard (1974)
Chief Operations Officer

Het Leadership Team van Eindhoven Airport met van links naar rechts: Michelle van Waasdijk (Head of Legal & Corporate Affairs), Olaf Broeders (Head of Airport Development), Mirjam van den Boogaard (COO), Roel Hellemons (Algemeen directeur/CEO), Niels Huybregts (Head of Finance & Procurement) en Mark Botter (Head of Consumers & Real Estate).