Jaarverslag 2022

Enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2022

(in EUR 1.000)

Toelichting

2022

2021

Aandeel in resultaat van de onderneming waarin wordt deelgenomen na belastingen

243

-387

Overig resultaat na belastingen

18.521

-1.906

Nettoresultaat

18.764

-2.293