Jaarverslag 2019

Toelichting behorende tot de enkelvoudige jaarrekening 2019