Jaarverslag 2019

Vorderingen

(in EUR 1.000)

2019

2018

Debiteuren

4.979

5.156

Vordering omzetbelasting

509

754

Vorderingen op deelnemingen

100

106

Overige vorderingen

854

3.297

6.442

9.313

Er zijn geen vorderingen met een periode langer dan één jaar (2018: € 0).