Jaarverslag 2020

Toelichting behorende tot de enkelvoudige jaarrekening 2020