Jaarverslag 2021

Vorderingen

(in EUR 1.000)

2021

2020

Debiteuren

7.392

1.679

Vordering omzetbelasting

272

517

Vordering vennootschapsbelasting

562

259

Vorderingen op deelnemingen

100

110

Overige vorderingen

1.955

1.145

10.281

3.710

Er zijn geen vorderingen met een periode langer dan één jaar (2020: € 0).