Jaarverslag 2022

Toelichting behorende tot de enkelvoudige jaarrekening 2022