Jaarverslag 2019

Afschrijvingen op materiële vaste activa

(in EUR 1.000)

2019

2018

Afschrijvingskosten

6.999

6.445