Jaarverslag 2021

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

(in EUR 1.000)

2021

2020

Beveiligingkosten

4.941

4.684

Afhandelingskosten

2.555

3.066

Schoonmaakkosten

956

1.042

Medegebruikskosten

9.058

6.500

Overige uitbestedingen

846

261

Onderhoudskosten

2.274

2.408

Inhuur extern personeel

172

557

Commerciële en relationele kosten

795

782

Accountantskosten

65

65

Advieskosten

516

1.148

Overige externe kosten1

1.929

2.265

24.107

22.778

  1. De overige externe kosten bestaan met name uit kosten voor gas, water en elektra, huurkosten, herstelkosten, verkeersregelaars, verzekeringen en belastingen. Tevens is EUR 55.000 TVL subsidie verantwoord en in mindering gebracht op de overige externe kosten.