Jaarverslag 2019

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

(in EUR 1.000)

2019

2018

Beveiligingkosten

6.986

6.136

Afhandelingskosten

6.230

16.807

Schoonmaakkosten

2.189

1.873

Medegebruikskosten

5.000

3.576

Overige uitbestedingen

424

762

Onderhoudskosten

2.760

2.881

Inhuur extern personeel

731

521

Commerciële en relationele kosten

1.979

1.444

Accountantskosten

44

48

Advieskosten

1.408

1.081

Overige externe kosten1

3.101

4.177

30.852

39.306

  1. De overige externe kosten bestaan met name uit kosten voor gas, water en elektra, huurkosten, herstelkosten, verkeersregelaars, verzekeringen en belastingen.