Jaarverslag 2019

Overige bedrijfsopbrengsten

(in EUR 1.000)

2019

2018

Schade-uitkeringen

0

2.081

0

2.081