Jaarverslag 2021

Personeelssamenstelling

Eind 2021 had Eindhoven Airport N.V. 75 medewerkers (70,6 fte) in dienst en Eindhoven Airport Hotel B.V. 10 medewerkers (8,3 fte). Dit is inclusief medewerkers met een tijdelijk contract maar exclusief oproepkrachten en stagiaires. Totaal is het aantal fte het afgelopen jaar gedaald van 80,5 naar 78,9. De daling is volledig gerelateerd aan Eindhoven Airport Hotel B.V..

Diversiteit

De man/vrouw-verhouding binnen Eindhoven Airport N.V. is in 2021 vrijwel in evenwicht: 38 mannen en 37 vrouwen. Het Leadership Team (inclusief directie) bestaat uit vier mannen en twee vrouwen. Bij het hotel werken 9 vrouwen en 1 man. De Raad van Commissarissen bestond eind 2021 uit vier mannen en één vrouw.

Verzuim

Na een laag verzuimcijfer in 2020 (2,32%) zagen we in 2021 een stijging naar 4,46%. Deze stijging komt overeen met de landelijke trend die gaande is: het landelijk verzuimpercentage stijgt en werknemers melden zich minder vaak ziek, maar zijn wel langer ziek. De meldingsfrequentie bij Eindhoven Airport blijft onder de één. Tegelijkertijd is het aandeel langdurig verzuim 71% van het totale verzuim over het gehele jaar. Eind 2021 was het langdurig verzuim nagenoeg tot nul gereduceerd.

Organisatiestructuur

In 2021 is de oranisatiestructuur van Eindhoven Airport N.V. niet gewijzigd ten opzichte van 2020. In het Leadership Team is de tweehoofdige directie vertegenwoordigd, aangevuld met de hoofden van de afdelingen Legal & Corporate Affairs, Finance & Procurement, Consumers & Real Estate en Airport Development.