Jaarverslag 2021

Inleiding

Een belangrijk onderdeel van de purpose van Eindhoven Airport is de focus op het regionale woon-, werk- en leefklimaat. Richting omwonenden wil de luchthaven de positieve impact van haar activiteiten vergroten en de negatieve gevolgen zo veel als mogelijk verminderen. Daarom werken we proactief aan een goede relatie met de omgeving door ons benaderbaar, open en transparant op te stellen.