Jaarverslag 2022

Maatschappelijke meerwaarde

Duurzaam ondernemen betekent voor Eindhoven Airport ook dat we een wezenlijke maatschappelijke bijdrage willen leveren. We steunen lokale intitiatieven die de verbinding binnen gemeenten versterken en werken samen met bedrijven en organisaties die de regio nog beter willen maken. Werkgelegenheid en educatie zijn enkele van de thema's die ons na aan het hart liggen.

Partnerships in de regio

Eindhoven Airport werkt samen met maatschappelijke partners die net als wij de regio sterker willen maken op economisch en innovatief vlak, onder andere door een betere internationale positie. Op dit moment lopen er meerjarige samenwerkingen op een groot aantal terreinen.

Werkgelegenheid & sociale verbeteringen
Summa College, Samen voor Eindhoven, Impact040
Sport & cultuur
PSV, Brabant Sport, Formula-E, GLOW, Dutch Design Week, Van Abbemuseum, Muziekgebouw
Toerisme & recreatie
Van Gogh Sites Foundation, Van Gogh National Park i.o., Visit Brabant, Eindhoven365
Innovatie & economie
TU/e, Brainport Development, WTC-E.

In samenwerking met partner BrabantSport vertrok na drie etappes in Nederland de Vuelta-karavaan vanuit Eindhoven Airport naar Spanje.

Enkele in het oog springende projecten in 2022 waren het vertrek van de Vuelta-wielerkaravaan naar Spanje (een samenwerking met BrabantSport), de Phoxy Fandag van PSV op het voorterrein van de luchthaven, en de culturele programma's met de Dutch Design Week, het Van Abbemuseum en het Muziekgebouw.

Werkgelegenheid en educatie

Eindhoven Airport is voor de regio een belangrijke bron van werkgelegenheid, bij onze eigen organisatie of bij onze partnerbedrijven op en om de luchthaven. Samen genereren we ongeveer 1.500 fte aan werkgelegenheid.

De krapte op de arbeidsmarkt was in 2022 een van de belangrijkste uitdagingen. Het gebrek aan goed opgeleid personeel was overal in Nederland merkbaar. Ook op Eindhoven Airport. We zijn daarom blij met de specifieke opleidingen van Summa College. Eindhoven Airport fungeert als leer- en werklocatie voor studenten aan de opleiding Luchtvaartdienstverlening: de studenten krijgen les op de luchthaven zelf, in de praktijkruimtes van Summa in het multifunctionele P1-gebouw en op de werkvloer in de terminal.

We zijn ook partner van Impact040, een platform waarin bedrijven, overheid en instellingen samenwerken op thema's als participatie en armoede. Twee collega's namen in 2022 deel aan het 'buddy’-traject. Gedurende 12 weken waren ze sparringspartner voor werkzoekenden in de regio en hielpen ze hen bij het zoeken naar een baan.

Social return
Eindhoven Airport kijkt bij aanbestedingen en het afsluiten van contracten naar hoe bedrijven en organisaties bijdragen aan onze duurzaamheidsdoelstellingen. Naast bijvoorbeeld energiezuinige maatregelen als zonnepanelen en ledverlichting en hergebruik van materialen, is ook 'social return' een grote plus. Potentiële leveranciers kunnen zich hiermee onderscheiden van hun concurrenten. We willen op deze wijze bedrijven stimuleren mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen.

Vrijwilligerswerk

We zijn er trots op dat onze medewerkers zich ook inzetten voor anderen, binnen en buiten onze onderneming. Eindhoven Airport heeft ook dit jaar alle medewerkers twee dagen geboden die ze kunnen gebruiken voor vrijwilligerswerk. We doen dit sinds 2020 in een partnership met Samen voor Eindhoven, een stichting die zich inzet voor een hechtere samenleving in de Brainportregio. In 2022 hebben 68 collega's meegedaan aan 25 activiteiten. In totaal zijn hier 455 uur aan besteed, gemiddeld 7 uur per collega. We hechten veel waarde aan dergelijke activiteiten: we leveren zo een belangrijke bijdrage aan de wereld om ons heen. Bovendien is een deelname aan een maatschappelijk activiteit goed voor het welzijn en de teambuilding.

Medewerkers hebben ook op eigen initiatief acties opgezet, zoals een inzameling van kleding en handdoeken voor Oekraïne. Verder hebben ze bijvoorbeeld speelgoed gedoneerd aan Speelcadeau, een stichting die speelgoed inzamelt voor kinderen uit gezinnen in de regio Eindhoven die het financieel moeilijk hebben.

EA Impact Fonds

In de zomer van 2022 zag het EA Impact Fonds het licht. Dit is een fonds van Eindhoven Airport dat geld beschikbaar stelt voor inititatieven die de sociale interactie en cohesie in gemeenten ten goede komen. Inwoners, organisaties en stichtingen kunnen een aanvraag indienen bij het fonds en kunnen na goedkeuring een eenmalige bijdrage van maximaal 1.000 euro ontvangen. Deze steun past in onze ambities voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en onderstreept onze betrokkenheid bij de omgeving.

Voorheen hadden we een maatschappelijk sponsorbeleid. Het nieuw opgerichte fonds biedt een duidelijkere structuur aan onze bijdrage en is voor de buitenwereld ook inzichtelijker. Het EA Impact Fonds is geen aparte stichting, maar een maatschappelijk project binnen Eindhoven Airport N.V.. De uitvoering van het beleid en de beoordeling van de aanvragen liggen bij ons Impact Team.

De donaties uit het EA Impact Fonds zijn bedoeld voor projecten in Eindhoven of een van de omliggende gemeenten. In 2022 hebben we 10 organisaties gesteund, waaronder Stichting MeeDoen Werkt uit Son en Breugel, Verwenzorg uit Eindhoven, Stichting Voedselbank Eindhoven e.o., Stichting Koers van Oers uit het Veldhovense Oerle, Stichting Meerhoven24 uit Eindhoven en de dorpsraden van Wintelre en Hooge Mierde.

Afgevaardigden van begunstigde projecten die in 2022 zijn ondersteund door het EA Impact Fonds.