Jaarverslag 2022

Onze reputatie

We vinden het belangrijk om te monitoren hoe de omgeving denkt over de aanwezigheid van Eindhoven Airport in de omgeving en de bijdrage aan de regio op economisch en maatschappelijk vlak. Hiervoor wordt vier keer per jaar een onderzoek gehouden door een extern bureau in een straal van 30 kilometer rondom de luchthaven. Aan de hand van een vaste vragenlijst enquêteert het bureau omwonenden. Onderwerpen die aan bod komen zijn communicatie, aanbod, bijdrage aan en relatie met de omgeving, en duurzaamheid. In totaal zijn in 2022 1.092 inwoners uit dit gebied geënquêteerd. De gemiddelde jaarscore kwam uit op 6,9. Dit is een evenaring van de jaarscore van 2021. De deelscore per onderwerp lagen ook op hetzelfde niveau als een jaar eerder.

Het algemene draagvlak van Eindhoven in de brede omgeving is vrijwel hetzelfde gebleven ten opzichte van 2021. Van de ondervraagden bleek 70% een positieve to zeer positieve basishouding te hebben (2021: 71%).