Jaarverslag 2022

Ons resultaat

Na twee ‘coronajaren’ met negatieve resultaten, lage passagiersaantallen en aanzienlijk minder vliegtuigbewegingen laat 2022 een sterk herstel zien voor Eindhoven Airport. Dit komt mede doordat de overheid de eerder opgelegde reisbeperkingen in het eerste kwartaal heeft losgelaten. In financieel opzicht is 2022 een sterk hersteljaar gebleken.

Dit blijkt ook uit onze financiële positie. De forse verliezen uit eerdere jaren zijn ingelopen en de opgebouwde schuld is inmiddels weer afgelost. Dat is ook te danken aan de terughoudendheid in investeringen en uitgaven. Die achtten we noodzakelijk gelet op de onzekere situatie waarin we ons nog bevonden.

Om toekomstige investeringen te kunnen financieren, hebben we twee nieuwe financieringen afgesloten. We houden daarbij rekening met de effecten op de korte en lange termijn, en ook met de cash flow, de investeringen die voortvoeien uit ons Tactisch Plan, en mogelijke tegenvallers. De totale kredietfaciliteit komt op € 110 miljoen met daarnaast een accordeonmogelijkheid van € 20 miljoen.

Operationele problemen dwongen ons in 2022 tot enkele bijzondere uitgaven: we hebben maatregelen getroffen om de drukte te managen, we hebben een claimregeling opgezet voor passagiers die hun vlucht door die drukte hebben gemist, en we betaalden de zomertoeslagen voor de medewerkers van onze partnerbedrijven in de operatie (security, afhandeling, schoonmaak).

Dankzij het sterke herstel en het behaalde resultaat zijn we ruim binnen de gestelde convenanten gebleven die de bank had gesteld. Per einde 2022 hebben we geen uitstaande schuld bij de bank.

Omzet stijgt

In totaal zijn de opbrengsten van Eindhoven Airport in 2022 met 123% gestegen tot € 80,6 miljoen (2021: € 36,2 miljoen). Dit wordt met name veroorzaakt door het herstel van het vliegverkeer: het aantal passagiers steeg met 135% en het aantal vliegtuigbewegingen met ongeveer 85% ten opzichte van 2021.

Deze groei is terug te zien in de passagiersafhankelijkse omzetstromen, waaronder de havengelden en autoparkeren. Per 1 april 2022 zijn de nieuwe havengeldtarieven in werking getreden. De omzet in de havengelden is met 127% gestegen naar € 49,5 miljoen (2021: € 21,8 miljoen). Ook in de omzet autoparkeren zien we een groei, van € 7,3 miljoen in 2021 naar € 16,7 miljoen in 2022. De opbrengsten per parkeerder kwamen hoger uit.

De groei bij de concessies blijft achter bij de stijging van de passagiersaantallen. Dit is toe te schrijven aan diverse coronamaatregelen die nog een deel van het jaar van kracht waren: de horeca en retail konden in bepaalde perioden niet open of voor een beperkt aantal uren. Vanaf de zomer kwamen daar de personeelstekorten bij, waardoor de horeca en de retail niet hun volledige openingstijden draaiden. Bovendien bleef er door de wachttijden minder tijd over om gebruik te maken van deze voorzieningen.

De omzet van het hotel bedroeg in 2022 € 3,6 miljoen. Dat is een stijging van 140% (2021: € 1,5 miljoen). Hierin is onder meer de toename van het aantal passagiers terug te vinden. De bezettingsgraad van het hotel is uitgekomen op 87% in 2022 (2021: 45%).

(in EUR 1.000)

2022

2021

Delta

%

Havengelden

49.520

21.815

27.705

127%

Autoparkeren

16.697

7.264

9.433

130%

Concessies

9.126

4.011

5.115

128%

Verhuringen

5.070

2.861

2.209

77%

Overige omzet

236

236

-

0%

Totaal

80.649

36.187

44.462

123%

De omzetstijging zorgde voor een sterk financieel resultaat. Maar de passagieraantallen zijn nog niet op het niveau van voor de coronapandemie. Ten opzichte van 2019 hebben we 7% minder passagiers en 3% minder vliegtuigbewegingen.

De kosten die Eindhoven Airport maakt zijn verantwoord; we besparen op kosten als dat mogelijk is, maar altijd met behoud van kwaliteit voor onze passagiers, luchtvaartmaatschappijen en medewerkers. De stijging in de kosten van uitbesteed werk (passagiersgerelateerde kosten) ten opzichte van 2021 wordt met name veroorzaakt door de toename van het aantal passagiers. Bovendien zijn hierin de additionele kosten opgenomen voor de operationele problemen. De toename van de kosten van lonen en salarissen in 2022 ten opzichte van 2021 wordt met name veroorzaakt door het feit dat de NOW-bijdrage in 2021 van ongeveer € 2,1 miljoen in mindering is gebracht op kosten van 2021. Afgezien van het ontvangen bedrag van € 0,3 miljoen NOW over november en december 2021 heeft Eindhoven Airport in 2022 niet meer van de NOW-regeling gebruik gemaakt.

Het resultaat na belasting valt hiermee € 21,1 miljoen hoger uit dan in 2021 (€ -2,3 miljoen).

Vooruitblik 2023

Niets is zeker, maar gezien onze ervaringen in 2022 verwachten we dat corona in 2023 nog maar van beperkte invloed zal zijn op de performance van Eindhoven Airport. We verwachten opnieuw een sterk financieel jaar. Desalniettemin hangt de mate van herstel ook af van veel factoren, zoals de economische situatie, de oorlog in Oekraïne, politieke besluitvorming, de inflatie en de capaciteit in de operatie. Ook kunnen we niet uitsluiten dat weer een variant van het coronavirus opduikt.

Al houden we financieel gezien rekening met meerdere scenario's, we gaan nu uit van verder herstel in 2023. De eerste grote investeringsbeslissingen vanuit het investeringsprogramma voor de komende jaren dienen zich spoedig aan, waaronder de kwaliteitsverbetering van de terminal en verdere verduurzaming van de luchthaven. Met het aantrekken van de twee financieringen hebben we voldoende liquide middelen om deze investeringen te kunnen financieren.

Voorzichtigheid is nog steeds geboden. De verwachting is dat we wat betreft passagiersaantallen pas in 2024 weer op het niveau zijn van 2019. We hebben echter vertrouwen in het herstel van de luchtvaart; we zien de behoefte van mensen om weer op vakantie te kunnen gaan, vrienden of familie te bezoeken of elkaar zakelijk weer te ontmoeten.