Jaarverslag 2022

Vooruitblik 2023

Niets is zeker, maar gezien onze ervaringen in 2022 verwachten we dat corona in 2023 nog maar van beperkte invloed zal zijn op de performance van Eindhoven Airport. We verwachten opnieuw een sterk financieel jaar. Desalniettemin hangt de mate van herstel ook af van veel factoren, zoals de economische situatie, de oorlog in Oekraïne, politieke besluitvorming, de inflatie en de capaciteit in de operatie. Ook kunnen we niet uitsluiten dat weer een variant van het coronavirus opduikt.

Al houden we financieel gezien rekening met meerdere scenario's, we gaan nu uit van verder herstel in 2023. De eerste grote investeringsbeslissingen vanuit het investeringsprogramma voor de komende jaren dienen zich spoedig aan, waaronder de kwaliteitsverbetering van de terminal en verdere verduurzaming van de luchthaven. Met het aantrekken van de twee financieringen hebben we voldoende liquide middelen om deze investeringen te kunnen financieren.

Voorzichtigheid is nog steeds geboden. De verwachting is dat we wat betreft passagiersaantallen pas in 2024 weer op het niveau zijn van 2019. We hebben echter vertrouwen in het herstel van de luchtvaart; we zien de behoefte van mensen om weer op vakantie te kunnen gaan, vrienden of familie te bezoeken of elkaar zakelijk weer te ontmoeten.