Jaarverslag 2019

Wie we zijn en wat we doen

Eindhoven Airport is onlosmakelijk onderdeel van Brainport Eindhoven; de luchthaven is een belangrijke bouwsteen van deze metropoolregio in Zuidoost-Nederland. We zien onszelf als een katalysator voor een sterk vestigingsklimaat. En andersom is de kracht van Brainport medebepalend voor ons succes. De luchthaven verbindt bedrijven en burgers in de regio met de economische en toeristische centra in Europa en de rest van de wereld.

Klantgericht

Eindhoven Airport is een compacte luchthaven met soepele, overzichtelijke, comfortabele processen voor de reizigers. En dat in een aantrekkelijke omgeving met een divers aanbod aan winkels, horeca en andere diensten.

Eindhoven Airport is uitgegroeid tot een luchthaven waar in 2019 6,7 miljoen reizigers vertrokken en aankwamen. Aan het eind van 2019 konden we 89 bestemmingen aanbieden, gevlogen door elf airlines. We houden scherp in de gaten wat de metropoolregio, gerenommeerd onder meer vanwege de innovatieve technologie-industrie, design van wereldklasse en hoogwaardige kennisinstituten, nodig heeft. Zowel wat betreft het bestemmingennetwerk als de gewenste kwaliteit van de luchthaven. We zien onszelf als partner van een breed scala aan publieke en private partijen in de omgeving.

In groter verband is Eindhoven Airport belangrijk voor de connectiviteit van heel Nederland. We zijn als tweede grootste luchthaven van Nederland een onmisbare schakel in het nationale systeem van luchthavens. Als onderdeel van Royal Schiphol Group profiteren we bovendien van de aanwezige kennis en knowhow van Amsterdam Airport Schiphol en aangesloten buitenlandse luchthavens. Ook deze aspecten wenden we aan ten gunste van de regio. 

Vliegbasis als partner

Eindhoven Airport bevindt zich op het civiele gedeelte van de militaire luchthaven Eindhoven en is verantwoordelijk voor de exploitatie van het commerciële burgerluchtverkeer. Vliegbasis Eindhoven verzorgt het militaire luchtverkeer op de militaire luchthaven. Er is frequent overleg tussen de Vliegbasis Eindhoven en Eindhoven Airport over veiligheid en over het gebruik van de faciliteiten en diensten. Er is sprake van een goed functionerende publiek-private samenwerking.

Aandeelhouders

Eindhoven Airport N.V. is een zelfstandige luchthaven waarvan de aandelen in handen zijn van Schiphol (51 procent), de gemeente Eindhoven (24,5 procent) en de provincie Noord-Brabant (24,5 procent). Eindhoven Airport N.V. houdt 100 procent van de aandelen in Eindhoven Airport Hotel B.V.

Ons verzorgingsgebied

Joost Meijs draagt zijn opdracht symbolisch over aan Roel Hellemons tijdens een druk bezochte afscheidsreceptie op 13 juni 2019.

Nieuwe algemeen directeur
Roel Hellemons is per 1 juli 2019 door de aandeelhouders benoemd tot CEO/algemeen directeur van Eindhoven Airport. Hij volgt hiermee Joost Meijs op, die per 1 september voor Royal Schiphol Group is begonnen als CEO bij Queen Beatrix International Airport op Aruba. Meijs is dertien jaar werkzaam geweest bij Eindhoven Airport. Roel Hellemons is sinds 1998 in dienst van Royal Schiphol Group. Voordat hij vorig jaar Director Schiphol International werd, bekleedde hij diverse managementfuncties voor Schiphol in Nederland en Australië (Brisbane Airport).

Ons businessmodel

Efficiëntie en gemak, met aandacht voor de mens vormen de basis van onze diensten en operationele processen. Op Eindhoven Airport kunnen reizigers rekenen op een betrouwbare, snelle, soepele en bovenal veilige start van hun reis en aankomst. Dat past volledig in onze klantbelofte ‘Always Easy’.

Het streven naar kwalitatief hoogwaardige bedrijfsvoering ervaart de reiziger tijdens de ‘customer journey’ − van oriëntatie op de reis vooraf tot terugkeer op de luchthaven. De snelle, soepele passagiersprocessen en korte omkeertijden van vliegtuigen vinden zowel reizigers als airlines een pre.

De havengelden die de airlines betalen om gebruik te maken van de diensten van Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (54% in 2019). Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten verstevigen we onze bedrijfseconomische basis en ons bedrijfsmodel. Deze non-aviation activiteiten zijn onder te verdelen in: horeca, winkels, commerciële serviceactiviteiten, reclame, vastgoed, het hotel en parkeergelden. Ze vormen het grootste deel van de overige inkomsten.

Een gevarieerd aanbod aan horeca- en winkelvoorzieningen, een aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding voor het parkeren en een goede bereikbaarheid dragen bij aan de klanttevredenheid. Ook de ontwikkeling van een aantrekkelijk buitengebied rondom de luchthaven moet gaan bijdragen aan een luchthaven die door de reiziger wordt ervaren als een waardige entree tot de Brainport. Dit moet een aantrekkende werking hebben voor werknemers van de omliggende bedrijventerreinen (Flight Forum, Bedrijventerrein Eindhoven Airport, Brainport Industries Campus).