Jaarverslag 2021

Onze partners

Inleiding

Eindhoven Airport hanteert een regiemodel waardoor de organisatie nauw samenwerkt met een breed scala aan veelal vaste partnerbedrijven, zowel bij aviation als non-aviation processen. Zij voeren specifieke activiteiten uit en bieden ons op die terreinen kennis, ervaring en flexibele inzet. Daarnaast betrekken we regelmatig externe partijen en organisaties bij het beantwoorden van vraagstukken die in het verlengde van onze huidige en toekomstige dienstverlening liggen.