Jaarverslag 2019

Vooruitblik 2020

Eindhoven Airport is verplicht de havengelden te consulteren, op grond van Europese regelgeving die in Nederland is geïmplementeerd in de Wet luchtvaart. Het belangrijkste vereiste is hierbij dat de tarieven transparant, redelijk en non-discriminatoir zijn. In 2019 hebben we de consultatie voor de tweede keer gedaan. Daarna zijn eind oktober de definitieve tarieven en voorwaarden voor de periode van 1 april 2020 tot en met 31 maart 2021 vastgesteld.

In de nieuwe medegebruiksvergunning is een maximaal toegestane aantal vliegtuigbewegingen van 41.500 voor 2020 en 2021 opgenomen. Hierdoor is er pas op de plaats voor deze jaren. De verwachting is dat de ontwikkeling van de havengelden en de overige omzet in lijn liggen met de ontwikkeling van de kosten. Door de focus op de kwalitatieve aspecten nemen de kosten in 2020 toe: we investeren onder meer in IT-projecten, bouwprojecten en omgevingscommunicatie en de interne organisatie. Er zijn hogere afschrijvingskosten door ingebruikname van investeringen. Daarnaast zal de medegebruiksvergoeding in 2020 hoger zijn. Gesprekken die het Rijksvastgoedbedrijf, het ministerie van Defensie en Eindhoven Airport voeren, moeten in 2020 leiden tot nieuwe structurele afspraken over het medegebruik van de luchthavenfaciliteiten en de dienstverlening aan Eindhoven Airport.

Belangrijke kwaliteitsinvesteringen in 2020 betreffen onder andere het overkappen van de looppaden op airside, de start van de bouw van de nieuwe P5-parkeergarage, de herinrichting van het voorterrein en de nieuwe Airport Boulevard, en de terminal. Het is de planning om het lopende jaar ongeveer € 36 miljoen te investeren. Het aantal medewerkers groeit in 2020 naar verwachting met 9 fte.

Het resultaat van 2020 zal naar verwachting in lijn liggen met het resultaat van 2019.