Jaarverslag 2020

Vooruitblik 2021

Corona heeft een enorme impact gehad op 2020 en zal ook in 2021 nog van grote invloed zijn op de performance van Eindhoven Airport. Toch is er zicht op licht aan het einde van de tunnel. De positieve ontwikkelingen zijn de goedkeuring van vaccins, de start van vaccinatie in tal van landen en daarmee de start van wat hopelijk het einde is van deze coronapandemie. Hoe snel Eindhoven Airport weer herstelt van deze pandemie zal afhangen van velerlei factoren, waaronder de invloed van de mutaties van het virus zoals de Britse variant, het herstel van de luchtvaart, de economische situatie, de politieke en geologische ontwikkelingen en de mogelijkheden van (snel)testen.

Financieel gezien houden we daarom rekening met meerdere scenario's. De verwachting is echter dat we qua passagiersaantallen pas in 2023/2024 weer op het niveau zijn van 2019. Voor 2021 is de focus daarom op herstel en zullen uitgaven van kosten en investeringen zorgvuldig worden afgewogen in lijn met de ontwikkelingen van de passagiers en vliegtuigbewegingen en passend binnen de huidige financiering. Daarmee is 2021 wederom een uitdagend jaar. Maar we hebben vertrouwen in het herstel van de luchtvaart en de behoefte van mensen om weer op vakantie te kunnen gaan, vrienden of familie te bezoeken of elkaar zakelijk weer te ontmoeten zodra dit weer mogelijk is.