Jaarverslag 2019

De regio voorop 

Eindhoven Airport gelooft in de meerwaarde van luchtvaart. Dankzij de luchthaven en het vliegverkeer kunnen zakelijke en particuliere reizigers de wereld ontdekken en contacten leggen. Ook geloven we (zelfs in dit digitale tijdperk) in de meerwaarde die persoonlijk contact oplevert. Onze aanwezigheid voegt een wezenlijk element toe aan de regio: we verbinden. Zo dragen onze activiteiten bij aan welvaart en welzijn.

In de samenleving is de kijk op het vliegverkeer en de impact ervan op de leefomgeving aan het veranderen. Eindhoven Airport neemt hierin haar verantwoordelijkheid. Na jaren van groei, zowel in het aantal vluchten als het aantal passagiers, maken we pas op de plaats. We kiezen voor een verantwoorde ontwikkeling: kwaliteit gaat boven kwantiteit. Van groei kan alleen nog sprake zijn als die in balans is met de omgeving. Om dat waar te kunnen maken, zet Eindhoven Airport de regio centraal.

In 2018 hadden we onze strategie al herzien, in 2019 hebben we ons gericht op de uitwerking. We kunnen alleen onze regio verantwoord blijven verbinden met de economische en toeristische centra in Europa en in de rest van de wereld, als dat in samenspraak gaat met alle betrokkenen in de regio. Wel of geen groei, we blijven altijd werken aan onze comfortabele, innovatieve, duurzame en financieel gezonde luchthaven.

Onze purpose: we maken onze regio nóg beter

Als luchthavenonderneming willen we een verrijking zijn voor de regio en iedereen die daar woont, werkt of op bezoek komt. Eindhoven Airport versterkt het imago en het gewicht van de regio. De aanwezigheid van een luchthaven is op zichzelf al een invloedrijke factor. Waar (internationale) bedrijven zich vestigen, verschijnen of groeien ook de voorzieningen die nodig zijn voor de mensen die er werken. Dat is een winstpunt voor iedereen. We dragen met onze activiteiten maximaal bij aan de welvaart en het welzijn. Onze purpose: we maken onze regio nóg beter.

We hebben vier thema’s gekozen aan de hand waarvan we onze purpose invullen:

We zijn een verbinder

Met ons netwerk van bestemmingen brengen we een groot deel van de wereld binnen handbereik. Dat doen we met een luchthaven waarin gemak en comfort centraal staan.

We zijn een goede buur

We doen er alles aan opdat de regio Eindhoven en omstreken zoveel mogelijk profijt heeft van de luchthaven en zo min mogelijk hinder ondervindt. We gaan in gesprek met direct belanghebbenden, waaronder omwonenden.

We zijn een waardige entree

We willen een luchthaven zijn waar de regio trots op is: een waardige entree, als uitnodigend visitekaartje voor de metropoolregio. We willen vooroplopen in innovatie, design en duurzaamheid, gebruikmakend van de expertise in de regio.

We zijn een inspirerende proeftuin

Eindhoven Airport wil de talrijke innovatieve krachten uit de Brainport bij elkaar brengen. Onze luchthaven kan als proeftuin dienen voor kennisbedrijven en -instellingen in de regio.

Veilig, duurzaam, mens- en prestatiegericht, financieel gezond 

Elke ontwikkeling van de luchthaven moet verantwoord en duurzaam zijn: minder geluidsoverlast en impact op het milieu, met name het terugdringen van uitstoot van o.a. CO2 en stikstof zijn basisvoorwaarden. Evenals onze focus op veiligheid met een continue aandacht voor het voorkomen van ongelukken en andere calamiteiten. We zijn een werkgever die een goede balans zoekt tussen presteren en waarderen. Eindhoven Airport voert een solide financieel beleid gericht op waardecreatie voor de lange termijn.

Reizigers in de landzijdige terminal van de luchthaven.