Jaarverslag 2019

Inbreng van onze stakeholders

De strategie van Eindhoven Airport, zoals beschreven in dit jaarverslag, is mede gebaseerd op de input die we hebben opgehaald bij een breed scala aan stakeholders. Door alle lagen van de organisatie binnen Eindhoven Airport heen is er contact met hen. We ontmoeten stakeholders aan verschillende overlegtafels. We zetten ons in voor goede en constructieve zakelijke en persoonlijke verstandhoudingen.