Jaarverslag 2019

Onze purpose: we maken onze regio nóg beter

Als luchthavenonderneming willen we een verrijking zijn voor de regio en iedereen die daar woont, werkt of op bezoek komt. Eindhoven Airport versterkt het imago en het gewicht van de regio. De aanwezigheid van een luchthaven is op zichzelf al een invloedrijke factor. Waar (internationale) bedrijven zich vestigen, verschijnen of groeien ook de voorzieningen die nodig zijn voor de mensen die er werken. Dat is een winstpunt voor iedereen. We dragen met onze activiteiten maximaal bij aan de welvaart en het welzijn. Onze purpose: we maken onze regio nóg beter.

We hebben vier thema’s gekozen aan de hand waarvan we onze purpose invullen:

We zijn een verbinder

Met ons netwerk van bestemmingen brengen we een groot deel van de wereld binnen handbereik. Dat doen we met een luchthaven waarin gemak en comfort centraal staan.

We zijn een goede buur

We doen er alles aan opdat de regio Eindhoven en omstreken zoveel mogelijk profijt heeft van de luchthaven en zo min mogelijk hinder ondervindt. We gaan in gesprek met direct belanghebbenden, waaronder omwonenden.

We zijn een waardige entree

We willen een luchthaven zijn waar de regio trots op is: een waardige entree, als uitnodigend visitekaartje voor de metropoolregio. We willen vooroplopen in innovatie, design en duurzaamheid, gebruikmakend van de expertise in de regio.

We zijn een inspirerende proeftuin

Eindhoven Airport wil de talrijke innovatieve krachten uit de Brainport bij elkaar brengen. Onze luchthaven kan als proeftuin dienen voor kennisbedrijven en -instellingen in de regio.

Veilig, duurzaam, mens- en prestatiegericht, financieel gezond 

Elke ontwikkeling van de luchthaven moet verantwoord en duurzaam zijn: minder geluidsoverlast en impact op het milieu, met name het terugdringen van uitstoot van o.a. CO2 en stikstof zijn basisvoorwaarden. Evenals onze focus op veiligheid met een continue aandacht voor het voorkomen van ongelukken en andere calamiteiten. We zijn een werkgever die een goede balans zoekt tussen presteren en waarderen. Eindhoven Airport voert een solide financieel beleid gericht op waardecreatie voor de lange termijn.

Reizigers in de landzijdige terminal van de luchthaven.