Jaarverslag 2019

Toprisico's

Eindhoven Airport onderkent risico's die de uitvoering van de strategie kunnen beperken of de bedrijfsvoering van de luchthaven in gevaar kunnen brengen. We beschrijven hier de belangrijkste risico's en de beheersmaatregelen.

Grenzen aan de groei

Eindhoven Airport kan alleen uitbreiden in aantallen vluchten als de geluidsbelasting afneemt. De druk op bestaande infrastructuur en terminalcapaciteit is de afgelopen jaren blijven toenemen door de groei van het aantal passagiers. Ondanks enige onzekerheid over mogelijke groei, moeten we verantwoorde keuzes blijven maken over toekomstige uitbreidingsinvesteringen. Op dit gebied maken we geen 'pas op de plaats', omdat het risico anders bestaat dat we voor reizigers en luchtvaartmaatschappijen minder aantrekkelijk zijn.

Verandering in vraag en aanbod

Een ingrijpende, onverwachte vermindering van de vraag naar vliegverkeer kan van grote betekenis zijn voor onze concurrentiepositie. Positief is dat passagiers steeds frequenter gebruikmaken van onze luchthaven. Anderzijds hebben we te maken met beleidswijzigingen of bijvoorbeeld (politieke) onrust op bestemmingen die de vraag in negatieve zin kunnen beïnvloeden. We monitoren continu onze eigen concurrentiepositie ten opzichte van nabijgelegen luchthavens. Om een eventuele verandering in het aanbod van vliegverkeer te kunnen opvangen, sturen we op een breed portfolio van luchtvaartmaatschappijen.

Grote projecten

Eindhoven Airport is volop bezig met verscheidene grote projecten, zoals de opwaardering van het voorterrein. Dit brengt projectrisico’s met zich mee, waaronder mogelijke vertragingen en budgetoverschrijdingen. We hebben een aantal beheersmaatregelen geïmplementeerd, zoals de inzet van gespecialiseerd projectmanagement en het gebruik van externe benchmarks die betrekking hebben op grote projecten.

Naleven wet- en regelgeving

Het naleven van normen, wetten, richtlijnen en afspraken is een voorwaarde voor de huidige bedrijfsvoering en eventuele toekomstige groei. Eindhoven Airport heeft onder andere te maken met specifieke milieu- en geluidsnormen, reguliere wet- en regelgeving met betrekking tot personeel, aanbestedingen en belastingen, en met Europese wetgeving inzake luchthavengelden. Ook kunnen we te maken krijgen met nieuwe regels op het gebied van klimaat en luchtkwaliteit.

(Cyber)security en safety

Er is in toenemende mate sprake van cybercriminaliteit. Dit vormt een bedreiging voor onze operatie. Met de vindingrijkheid van criminelen neemt ook de zorg toe dat een cybercrimeaanval wordt gepleegd. Daarnaast blijft de terroristische dreiging in Europa hoog. Deze factoren hebben ertoe geleid dat we in onze jaarlijkse risico-inventarisatie de kans dat een dergelijke gebeurtenis zich voordoet, hoog inschatten. Om de risico’s op het gebied van informatiebeveiliging te beheersen, hebben we beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van (bedrijfs)informatie verweven in de bedrijfsprocessen. Op reguliere basis laten we een uitgebreide audit uitvoeren in samenwerking met Fox-IT. We investeren in een continue verbetering van de IT-beveiliging. 

Controle van de boarding pass.

Aangescherpte safety- en securityeisen kunnen leiden tot onvoorziene investeringen en hogere beveiligingskosten. De contacten met verantwoordelijke autoriteiten, andere luchthavens en het beveiligingsbedrijf zijn een belangrijke bron van informatie voor verwachte ontwikkelingen. Daarnaast moeten onze organisatie en de veiligheidsambitie blijven aansluiten bij de ontwikkelende luchthaven zelf. Hier is in 2019 extra aandacht aan besteed (zie Veiligheid).