Jaarverslag 2020

Wat hebben we bereikt in 2020?

Impact van corona

De coronapandemie heeft een forse impact op de luchtvaart en daaraan gekoppeld op Eindhoven Airport. Het vliegverkeer op de luchthaven had in 2020 als gevolg van het coronavirus en de reisadviezen een zeer grillig verloop. Maar er is tijdens de coronacrisis altijd vliegverkeer geweest op Eindhoven Airport. Het aantal vluchten en passagiers was in april en mei echter zeer minimaal. Ter illustratie: in april telde Eindhoven Airport ruim 7.700 passagiers tegenover ruim 600.000 in april 2019. Na een kleine groei van het aantal vluchten en passagiers in de zomermaanden (bijna 292.000 passagiers in augustus 2020) liep het aantal in het najaar weer fors terug. In september maakten ruim 169.000 passagiers gebruik van de luchthaven. In diezelfde maand in 2019 waren dat er ruim 664.000. En dat had gevolgen voor de werkgelegenheid op en rond de luchthaven. Door de coronacrisis waren er minder vluchten en minder passagiers als gevolg daarvan nam ook de werkgelegenheid af. Dat had vooral effect op hotel Tulip Inn Eindhoven Airport, de afhandelaar en onze partners in security en horeca en retail.

Kwaliteit van het netwerk

We werken aan een bestemmingenaanbod dat zo goed mogelijk aansluit bij de behoeften van bedrijven en burgers in de regio. Ontwikkeling van de luchthaven, het bestemmingennetwerk en het aantal vluchten moet een afspiegeling zijn van wat er in de regio gebeurt, kijkend naar bijvoorbeeld bevolkingsaantallen en bedrijvigheid en de internationale ambities. In een jaar waarin de coronapandemie zijn weerslag had op de luchtvaart en daaraan gekoppeld op de luchthaven zijn toch een aantal nieuwe bestemmingen geopend vanaf Eindhoven Airport.

Het bestemmingennetwerk van Eindhopven Airport in 2020

Airlines en bestemmingen

Voor het eerst werd de luchthaven direct verbonden met Cyprus. Wizz Air startte op 1 augustus de route naar Larnaca op Cyprus (drie maal per week). Ryanair koos voor een nieuwe verbinding tussen Eindhoven en Paphos op Cyprus. Als gevolg van de coronapandemie verlaagden de airlines in 2020 op tal van bestemmingen de frequentie van de vluchten.

De luchthaven biedt passagiers 79 bestemmingen (2019: 89) verspreid over 32 landen uitgevoerd door acht luchtvaartmaatschappijen. Er is een directe verbinding met 22 hoofdsteden. In 2020 zijn vijf nieuwe routes geopend. Het gaat naast Larnaca en Paphos op Cyprus om Tirana in Albanië, Milaan Malpensa in Italië en Rzeszów in Polen.

Net als in 2019 zijn in 2020 de grootste drie luchtvaartmaatschappijen op de luchthaven Ryanair, Wizz Air en Transavia.

Communicatie van de coronamaatregelen op het voorterrein.

Aantal passagiers

De coronapandemie en de daaraan gekoppelde reisadviezen zorgden voor een zeer sterke daling van het aantal aankomende en vertrekkende passagiers. In 2020 telde Eindhoven Airport zo’n 2,1 miljoen passagiers (2019: 6,7 miljoen). Dit is een daling van 69 procent ten opzichte van 2019 (tegen een groei van 9 procent in 2019). De gemiddelde bezettingsgraad per vliegtuig lag op ruim 62 procent.

De menselijke luchthaven

Eindhoven Airport wil zich onderscheiden als een compacte, 'menselijke' luchthaven, waar veiligheid, gemak en comfort de boventoon voeren. Onze ambitie is het hebben van een moderne infrastructuur en voldoende ruimte om reizigers een prettige reiservaring te bieden. Voor reizigers heeft onze schaal veel voordelen: het inchecken, de veiligheidscheck en het boarden is een vloeiend, overzichtelijk proces zonder lange wachttijden en grote afstanden. Airlines bieden we betrouwbare processen met korte omkeertijden, waardoor zij hun belofte aan hun passagiers (op tijd aankomen en vertrekken) kunnen nakomen. We werken continu aan een zogeheten ‘seamless flow’ om het passagiers zo gemakkelijk mogelijk te maken. Met het innoveren van operationele processen blijven we kostenefficiënt. Met automatisering, selfservicediensten en andere innovatieve oplossingen minimaliseren we het aantal afhandelingsminuten per passagier.

Veilig en verantwoord reizen

Eindhoven Airport heeft in verband met de coronapandemie in 2020 een flink aantal maatregelen genomen om veilig en verantwoord reizen mogelijk te maken. Passagiers en andere belangstellenden zijn via een aparte pagina op de website, via social media, weekbladen en de BurenApp op de hoogte gesteld van de geldende coronamaatregelen om veilig en verantwoord te kunnen reizen en werken. Zo zijn extra hygiënepunten geplaatst, plexiglas schermen geplaatst bij balies en is vloerbestickering aangebracht om extra aandacht te geven aan afstand houden. Ook werden diverse plekken eenrichtingsverkeer. Alle reizigers moesten een ingevulde gezondheidsverklaring bij zich dragen. Daarnaast stelde Eindhoven Airport op 15 juni de verplichting in een mondkapje te dragen in de terminal. De luchthaven zette safetyhosts en flow officers in voor het attenderen van reizigers op de maatregelen en voor het controleren op gezondheidsverklaringen. Daarnaast zijn passagiers middels signing en omroepen in de terminal geïnformeerd over de maatregelen. Eindhoven Airport heeft de communicatie over de landelijke coronamaatregelen en over de regels op de luchthaven afgestemd met de partnerbedrijven zodat een heldere eenduidige communicatie naar passagiers, bezoekers en medewerkers plaats vond. Daarnaast is Eindhoven Airport als vertegenwoordiger van de regionale luchthavens aangehaakt bij de stuurgroep Veilige en Gezonde Luchtvaart onder leiding van het ministerie van I&W. Dit heeft bijgedragen aan de snelle implementatie van aanwijzingen in afstemming met alle betrokken stakeholders.

Net Promoter Score (NPS) en klanttevredenheid

De klanttevredenheid en -binding meten we op basis van een Net Promoter Score (NPS). In 2020 scoorden we een gemiddelde NPS-score van 41 (2019: 26). Hierbij moet worden aangetekend dat de NPS vanwege corona en het als gevolg daarvan (zeer) lage aantal passagiers vier maanden niet kon worden gemeten. De hoge score geeft mogelijk een vertekend beeld en wijkt -waarschijnlijk vanwege corona- sterk af van de score in 2019.

Voor wat betreft de klanttevredenheid gaf het overgrote deel van de reizigers op vragen hierover aan dat ze de communicatie over de coronamaatregelen op de luchthaven goed tot uitstekend vinden. Ook beoordeelde een meerderheid de coronamaatregelen als duidelijk. Daarnaast gaf de meerderheid van de ondervraagde reizigers aan dat de coronamaatregelen op Eindhoven Airport voldoen aan hun verwachtingen.

Naar verwachting dragen ook het vernieuwde voorterrein en de nieuwe securityscanners bij aan de hoge NPS-score.

Safety hosts attendeerden reizigers indien nodig op de maatregelen.

Punctualiteit

De punctualiteit van de vluchten, de mate waarin deze op schema binnenkomen en vertrekken, is belangrijk voor alle partijen, van airline tot passagier, van luchthaven tot afhandelaar. Vandaar ook dat de On Time Performance (OTP) een belangrijke KPI is. Veel processen en overleggen zijn erop gericht deze OTP op een hoog niveau te houden. Er wordt bestudeerd hoe onderdelen van het boardingproces kunnen worden geoptimaliseerd zodat de omdraaisnelheid van toestellen kan worden verhoogd. De OTP lag in 2020 op ruim 86 procent. Dat is zeer hoog (2019: 69,4 procent). Hierbij moet worden aangetekend dat dit getal door de cornonacrisis een vertekend beeld geeft. Door de pandemie was er namelijk een beperkt aantal vluchten en passagiers. Ook de bezettingsgraad van de toestellen was lager dan normaal en het luchtruim was relatief rustig. Voordeel hiervan was dat vluchten ruim op tijd binnen kwamen en er meer tijd was voor de afhandeling van de vluchten. Weersomstandigheden, zoals mist begin 2020, hebben de OTP negatief beïnvloed. Ook extreem hoge temperaturen, waardoor niet werd gekozen voor pre-boarden buiten op het platform, hadden effect op de OTP. Datzelfde geldt voor vertragingen die zijn ontstaan als gevolg van een gebrek aan luchtverkeersleiders op bepaalde dagen. Daarnaast duurde het boardingproces, ondanks het beperkte aantal passagiers, soms langer vanwege coronamaatregelen zoals het controleren van gezondheidsverklaringen, temperatuurmeting bij bepaalde vluchten, afstand houden en gefaseerd boarden en uitstappen.

Opwaardering securitygebied en PRM-point

Om reizigers nog meer gemak en comfort te bieden, is gestart met een opwaardering van het securitygebied. Het securityproces is een belangrijk proces in de operatie van Eindhoven Airport. Het is voor passagiers die op reis gaan vaak een stresspunt. Des te belangrijker is het dat het gebied overzichtelijk is, aangenaam voelt en rust uitstraalt. Dat wordt bereikt door een veel duidelijkere entree naar het securitygebied, inclusief het naar voren halen van de toegangspoortjes, en het gebruik van passende kleuren en materialen. Door herinrichting en een passende signing wordt de routing logischer en wordt het overzicht sterk verbeterd.

Om reizen nog gemakkelijker te maken en processen zo vlot mogelijk te laten verlopen, zijn in de terminal selfservice Check-in kiosken en Bag tag kiosken geplaatst. Hier kan de passagier onder andere zijn boardingpas (eerst alleen voor passagiers van Transavia, later voor alle passagiers) en het bagagelabel printen. Deze service bevordert het reisgemak en de doorstroming van reizigersstromen in de terminal.

Self service Check-in kiosken in de terminal.

Ook de servicebalie aan landzijde en de servicebalie Non-Schengen werden vervangen. Voorts werden bij de servicebalie twee werkplekken gecreëerd. Daarnaast is in december het nieuwe horecaconcept STRIPES geopend. Deze modern vormgegeven zaak in de terminal (landzijde) heeft een industrieel urban uitstraling passend bij de stad Eindhoven. In het assortiment zijn vooral producten uit de regio opgenomen.

De nieuwe horecazaak STRIPES.

Ook het PRM-point (Persons with Reduced Mobility) aan luchtzijde is gemoderniseerd en heringericht. Daarnaast is de bewegwijzing aangepast. Het is hierdoor beter zichtbaar en beter bereikbaar geworden. Verder is de uitstraling van het PRM-point verbeterd zodat deze past bij de uitstraling van de gates.

Vernieuwd PRM-point aan luchtzijde.

Verder is de hoofddoorlaatpost (beveiligde entree/exit voor medewerkers en leveranciers naar het platform) in 2020 vernieuwd. Door de ruimere opzet kan de nieuwe hoofddoorlaatpost meer voertuigen en medewerkers verwerken. De nieuwbouw biedt meer comfort aan de (platform)medewerkers, crew en de leveranciers die ervan gebruik maken. Datzelfde geldt voor het securitypersoneel dat er werkt. Daarnaast past de nieuwbouw bij de kwaliteit die Eindhoven Airport wil bieden.

Overkapping looppaden op het platform

De luchthaven is in 2020 gestart met de voorbereidingen voor de bouw van een modern vormgegeven en functionele galerij op het platform (luchtzijde). Deze overkapping van de looppaden brengt een ode aan de iconen uit de regio en is daarmee een visitekaartje voor de regio. Het ontwerp van de galerij ‘ademt’ Brabant en geeft passagiers een verrassende eerste indruk en mooie herinnering aan de Brainportregio. Daarnaast verhoogt het bouwwerk het reiscomfort voor passagiers doordat zij bij het van en naar het vliegtuig lopen, worden beschermd tegen weersinvloeden. Het ontwerp van het bouwwerk biedt ruim aandacht aan Van Gogh en de innovaties/technologie/kunst en design afkomstig uit de Brainportregio. PSV en Brainport krijgen een in het oog springende plek vanwege het stempel dat zij drukken op de regio. Ook de iconische architectuur en markante gebouwen uit Eindhoven krijgen in het ontwerp van de overkapping een plek. De galerij draagt bij aan de branding van deze regio. De oplevering is eind 2021.

Impressie van de te bouwen overkapping van de looppaden op het platform

Onderzoek opwaardering ILS gestart

Mist heeft eind 2019 en begin 2020 een aantal keren een grote impact gehad op vluchten van en naar Eindhoven Airport. Eindhoven Airport onderzoekt of het verantwoord is om het huidige Instrument Landing System (ILS) categorie I op te waarderen zodat vliegtuigen ook bij slechtere weersomstandigheden met weinig/minder zicht kunnen starten en landen op Eindhoven Airport. Er worden diverse studies gedaan en gesprekken gevoerd. Ook wordt expertise ingewonnen bij de Royal Schiphol Group en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). In samenwerking met Defensie (de eigenaar van de start/landingsbaan) wordt onderzocht welke aanpassingen aan de baan en op het vliegveld benodigd zijn om een hogere categorie ILS mogelijk te maken. Ook worden de kosten voor de aanleg en het onderhoud van een upgrade in kaart gebracht. Eindhoven Airport neemt naar verwachting in het najaar van 2021 een besluit over een eventuele opwaardering.

De weersomstandigheden rondom de jaarwisseling leidden tot een grote verstoring van het vliegverkeer. Op Nieuwjaarsdag moesten honderden gestrande passagiers noodgedwongen overnachten in de terminal. Met behulp van het Rode Kruis werden vierhonderd veldbedden opgezet voor reizigers die de volgende dagen hun weg weer konden vervolgen.

Parkeren en openbaar vervoer

Goede bereikbaarheid en voldoende parkeergelegenheid op loopafstand zijn voor reizigers belangrijke argumenten om te kiezen voor onze luchthaven. Eindhoven Airport beschikt over een aantal prima parkeervoorzieningen. De luchthaven had de intentie de parkeercapaciteit uit te breiden door de bouw van parkeergarage P5. Eindhoven Airport heeft de aanbestedingsprocedure voor de bouw in augustus 2020 stopgezet in verband met onzekerheid als gevolg van de coronacrisis. Daarnaast speelde de schorsing van het bestemmingsplan door de Raad van State mee bij dit besluit.

Eindhoven Airport is via het openbaar vervoer bereikbaar via een busverbinding. Voor de zomer van 2021 wordt het ontwerp voor de Hoogwaardige Openbaar Vervoerlijn 3 (HOV3) afgerond. De HOV3 zorgt voor een optimale ontsluiting van de economische toplocaties in Eindhoven Noordwest, waaronder Eindhoven Airport. De aanleg van deze lijn start in 2022 en eindigt in 2025.

Eindhoven Airport steunt daarnaast de invoering van een groen en slim regionaal vervoersysteem met autonoom rijdende voertuigen; de Brainportlijn. Dit initiatief van provincie Noord-Brabant, gemeente Eindhoven en Brainport Development zorgt voor een snelle ontsluiting van alle Brainportcampussen, regionale werklocaties en via Eindhoven Centraal en de luchthaven (inter)nationale economische centra. De snelle duurzame vervoerlijn met autonoom rijdende voertuigen telt diverse overstappunten, waaronder één bij Eindhoven Airport. Het vervoersysteem draagt bij aan een nog betere bereikbaarheid van de luchthaven en van de regio. De Brainportlijn is tevens een goede toevoeging aan al eerder opgestarte initiatieven voor optimalisering van de bereikbaarheid van het luchthavengebied zoals de aanpak van de wegenstructuur in Eindhoven-Noordwest.

Eindhoven Airport steunt de invoering van de Brainportlijn.

Ook gaat de luchthaven in 2021 met diverse aanbieders pilots uitvoeren om de mogelijkheden van deelmobiliteit voor vervoer van en naar de luchthaven uit te breiden. Verder wordt in dit jaar het onderzoek naar woon-werkverkeer onder medewerkers van de luchthaven afgerond. Doelstelling is verbetering en verduurzaming van dit vervoer door het aanbieden van alternatief vervoer.

De insteek was om bij te dragen aan verduurzaming door passagiers en medewerkers middels bijvoorbeeld speciale acties aan te moedigen om bij het reizen van en naar de luchthaven te kiezen voor het openbaar vervoer. Dat is vanwege de coronacrisis niet gelukt. Openbaar vervoer was lange tijd alleen beschikbaar voor noodzakelijke reizen.

Wegenstructuur

Om de bereikbaarheid van onder andere de Anthony Fokkerweg, Eindhoven Airport, Flight Forum en Brainport Industries Campus te verbeteren, is in 2020 gestart met de aanleg van de wegenstructuur ‘Eindhoven Noordwest’. De bereikbaarheid en toegankelijkheid van dit gebied is in 2020 verbeterd door verbreding van de Anthony Fokkerweg. Ook de doorstroming is verbeterd door een betere afstelling van de verkeerslichten. Daarnaast maakt de ingebruikname van de fietsbrug over de A2 het fietsen naar het luchthavengebied veiliger en aantrekkelijker. De Luchthavenweg wordt in de toekomst verkeersluw. Om het gebied nog beter te ontsluiten, wordt in opdracht van de gemeente Eindhoven een weg aangelegd tussen de Erica en de Luchthavenweg. Deze is naar verwachting in december 2021 gereed. De verbinding van de Anthony Fokkerweg met de Spottersweg wordt naar verwachting eind 2022 afgerond.

Gezamenlijke gebiedsvisie

Het gebied rondom de luchthaven is toe aan vernieuwing. Eindhoven Airport, Vliegbasis Eindhoven, Flight Forum, Provincie Noord-Brabant en Gemeente Eindhoven werken daarom samen met andere stakeholders aan een gezamenlijke visie op de doorontwikkeling van het luchthavengebied. Deze visie vormt de leidraad voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen die het gebied toekomstbestendig maken: aantrekkelijker, innovatief, duurzamer en beter bereikbaar. Op dit moment worden de laatste onderdelen van de gebiedsvisie uitgewerkt en de oplevering volgt in 2021. In de tussentijd zijn er al wel belangrijke stappen gezet. Zo is de samenwerking tussen de partijen die werken aan een gezamenlijke gebiedsvisie door dit traject geïntensiveerd en verbeterd.

Toestel van de Hongaarse luchtvaartmaatschappij Wizz Air.