Jaarverslag 2019

De luchthaven als waardige entree

Voor buitenlandse bezoekers die landen in Eindhoven, is de luchthaven de eerste kennismaking met de stad en de regio. Ons doel is dat de bezoekers het onderscheidende van de regio direct kunnen zien en voelen: dit is niet een willekeurige luchthaven, dit is de luchthaven van de regio die faam heeft verworven met een technologie-industrie van topklasse, met interieur- en industrieel design dat de hele wereld over gaat.

Daar hoort een luchthaven bij waar de regio trots op is: een waardige entree, als uitnodigend visitekaartje. Die entree naar de regio is meer dan louter symbolisch. We willen een state-of-the-art luchthaven zijn. Vooroplopend in innovatie, design, duurzaamheid en gastvrijheid, gebruikmakend van de expertise die de regio zelf heeft. Eindhoven Airport is de gateway naar Eindhoven en omstreken.

Wat hebben we bereikt in 2019?

De herinrichting van het voorterrein van de luchthaven wordt in april 2020 opgeleverd.

Uitnodigend voorterrein

In 2019 zijn we begonnen met de herinrichting van het buitenterrein. Zo geven we de entree naar de terminal een gastvrijere uitstraling: autoluw, duurzaam en groen. Na de opening op 1 oktober van het multifunctionele parkeergebouw P1 is direct gestart met de verdere verfraaiing van het voorterrein en de Airport Boulevard. Het gaat om de openbare ruimte van parkeerplaats P4 (lang parkeren) tot aan de terminal.

Bereikbaar en toegankelijk

Eindhoven Airport maakt onderdeel uit van een bedrijvengebied dat zich verder wil ontwikkelen. Daar willen we aan bijdragen. Een van de cruciale factoren is de verbetering van de infrastructuur. Het sterk gegroeide aantal reizigers op Eindhoven Airport heeft een toename van het verkeer veroorzaakt. Niet alleen de wegeninfrastructuur in de directe omgeving wordt daardoor (over)belast, ook op het bedrijventerrein rond Eindhoven Airport en het aangrenzende Flight Forum is de verkeersdruk hoger door toegenomen bedrijfsactiviteiten. In 2019 is de gemeente Eindhoven begonnen met de verbreding van de Anthony Fokkerweg; daarmee zal de bereikbaarheid van Bedrijventerrein Eindhoven Airport verbeteren.

De Luchthavenweg speelt een belangrijke rol in de bereikbaarheid van Eindhoven Airport.

Gezamenlijke gebiedsvisie
Het gebied rondom de luchthaven is toe aan vernieuwing. Eindhoven Airport, vliegbasis Eindhoven, Flight Forum, provincie Noord-Brabant en de gemeente Eindhoven hebben begin 2019 afgesproken het gebied aantrekkelijker en beter bereikbaar te maken. In opdracht van de vijf partijen zijn in workshops diverse scenario's ontwikkeld. Op basis daarvan wordt een visie voor het gebied opgesteld, die de leidraad zal vormen voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Bij de planning wordt rekening gehouden met duurzaamheid en innovatie.

In november 2019 is het eerste concept van de gebiedsvisie aangeboden aan het bestuursteam gebiedsvisie. De uitwerking daarvan volgt naar verwachting in 2020.

Collega’s maken kennis met de regio

Half oktober was het Economic Committee van de Airport Council International (ACI) op bezoek in Eindhoven. Tijdens de bijeenkomst, georganiseerd door diverse partners in de regio, is onder meer gesproken over economische ontwikkelingen, trends in de luchtvaart, en beleid inzake luchthavengelden. De leden kregen na de vergadering een compleet plaatje van de stad en de Brainportregio te zien. Eerst was er een city tour, daarna hebben we met inspirerende beelden in 360-graden restaurant Dinner in Motion, Eindhoven Airport kunnen presenteren. Het gezelschap is in de spelersbus van PSV ook meegenomen naar de automotive campus in Helmond.

Seminar over bereikbaarheid Brainport

Eindhoven Airport was 31 januari 2019 gastheer van het seminar Brabant On Track, georganiseerd door werkgeversvereniging VNO-NCW. Ondernemers en bestuurders bespraken de bereikbaarheid van de Brainportregio ­– over de weg, het spoor, het water en door de lucht. Onze toenmalige algemeen directeur Joost Meijs was een van de sprekers.