Jaarverslag 2021

‘Eindhoven Airport bewoog mee met veranderende omstandigheden’

Corona had ook in 2021 impact op de luchtvaart. Voor Eindhoven Airport was het bedrijfseconomisch gezien een jaar met twee gezichten. De eerste helft van het jaar was slecht. In juli zette het herstel in. Hierdoor pakte het tweede deel van het jaar gunstiger uit. Medewerkers op de luchthaven, partnerbedrijven, luchtvaartmaatschappijen en passagiers zorgden er samen voor dat veilig en verantwoord reizen mogelijk bleef. Nauwe samenwerking was essentieel bij de aanpassing aan nieuwe coronamaatregelen. De luchthaven en partnerbedrijven ‘bewogen mee’ met veranderende omstandigheden. Tegelijkertijd hield de luchthaven vast aan de eerder ingezette langetermijnkoers.

Voor de partnerbedrijven had de pandemie vooral in de eerste maanden van 2021 nadelige gevolgen. Noodgedwongen bleef een aantal winkels, de Aspire business lounge en La Place tijdelijk dicht. Andere partners in horeca en retail beperkten de openingstijden. Toen het vliegverkeer weer toenam, was het aantrekken van medewerkers en ‘het dicht krijgen’ van roosters een uitdaging.

Maar 2021 bood ook positief nieuws. Zo verwelkomde Eindhoven Airport twee nieuwe luchtvaartmaatschappijen. De luchthaven kreeg er ook een aantal nieuwe bestemmingen bij. Met de extra bestemmingen kwam het aantal hoofdsteden dat vanaf Eindhoven Airport bereikbaar is op 26.

Veiligheid

In 2021 heeft veiligheid extra aandacht gehad bij de opschaling van de operatie, die met de start van de zomervakantie pas echt op gang kwam. Samen met haar partners is de luchthaven in deze fase extra alert geweest op werkdruk en de mindere ervaring van nieuwe medewerkers op de werkvloer. Ook is er goed samengewerkt op diverse onderwerpen gerelateerd aan de veiligheidsdoelstellingen, zoals pushbackafwijkingen en runway incursions. Naast deze onderwerpen op het gebied van fysieke veiligheid ging er in 2021 ook veel aandacht naar cyber security.

Kwaliteit

Mede vanwege corona en de gevolgen daarvan voor de organisatie stelde de luchthaven prioriteiten in uitgaven en investeringen. Eindhoven Airport handhaafde de al eerder ingezette strategie 'Kwaliteit boven kwantiteit’. Hierbij lag de focus, net zoals in 2020, op de thema's kwaliteit, verduurzaming en verbinding met de regio. Er werden projecten afgerond die een flinke bijdrage leverden aan een verdere verhoging van de kwaliteit van de luchthaven en aan het gemak en comfort voor de reizigers. Ook in 2021 bleef de luchthaven op diverse manieren, via partnerships tot participatie en communicatie, verbonden met de regio.

Overkapping

Een mijlpaal was de oplevering van de overkapping van de looppaden op het platform. Het ontwerp van de galerij dat ruim aandacht biedt aan lokale iconen zoals Van Gogh, PSV, Brainport en thema's zoals innovaties, technologie en design, vormt een visitekaartje voor de regio. Uiteraard is de overkapping ook functioneel doordat deze passagiers bescherming biedt tegen weersinvloeden. Daarnaast werd ook het opgewaardeerde securitygebied opgeleverd. Door de nieuwe inrichting en een verbeterde routing werd het gebied aangenamer en overzichtelijker. Deze kwaliteitsimpuls bevordert het gemak en comfort voor reizigers en medewerkers.

Elektrisch vliegen

Verder lanceerden Eindhoven Airport en de luchthavens van Groningen, Maastricht en Rotterdam/Den Haag het initiatief Power Up waarin testen worden gedaan met elektrisch vliegen. De proef wordt ondersteund door Royal Schiphol Group en NLR - Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum. Doel is het opdoen van kennis over de haalbaarheid, potentie en afhandeling van elektrische vluchten. Eindhoven Airport is overtuigd van de potentie van elektrisch vliegen en ziet dit als een kansrijk initiatief om regio’s duurzaam met elkaar te verbinden en een fijnmazig netwerk te creëren.

Verduurzaming

Het terugdringen van geluidhinder is voor de luchthaven een belangrijke taak. Uitgangspunt is dat de geluidbelasting in 2030 substantieel minder is dan in 2019. We zetten in op vlootvernieuwing en het zoveel mogelijk beperken van vertraagde landingen in de late avond.

Daarnaast wordt gewerkt aan verdere verduurzaming van de luchthaven. Vrijwel al het vervoer en veel equipment op het platform is al elektrisch. In 2030 is alles elektrisch. Ter voorbereiding op de energietransitie op de luchthaven is hierover in 2021 met partijen in de Brainportregio informatie en kennis gedeeld. Dit traject zetten we in 2022 voort.

Eindhoven Airport blijft inzetten op de koers waarin de focus ligt op kwaliteit, verduurzaming en de verbinding met de regio.

Roel Hellemons,
Algemeen Directeur/CEO Eindhoven Airport