Jaarverslag 2019

'We zijn er voor de regio'

Met de komst van Roel Hellemons als algemeen directeur heeft Eindhoven Airport een nieuw momentum gevonden. Met zijn team gaat hij de ingezette strategie – kwaliteit gaat boven kwantiteit – handen en voeten geven. 'We willen een verbinder zijn voor iedereen.'

Een nieuw gezicht, een nieuw geluid?
'Zo zou ik dat niet willen zeggen. Dit nieuwe team bouwt verder op iets waaraan de afgelopen jaren hard is gewerkt. Maar je merkt wel dat de wisseling van de wacht een natuurlijk moment is waarop je dingen echt in gang kunt zetten. Met nieuwe energie. We zetten een tandje bij. De grote lijnen waren al uitgezet: Eindhoven Airport verkiest kwaliteit boven kwantiteit. Nu is het tijd om dat beleid handen en voeten te geven.'

Je zag meteen dat dit nodig was?
'Wat ik eigenlijk het eerste zag is dat Eindhoven Airport een prachtige, moderne luchthaven is. Er is altijd reuring, ik zie veel dynamiek. Het bedrijf is financieel gezond en kan investeren. Jarenlang ging het vooral over de groei, maar het werd steeds duidelijker dat we zo niet konden blijven doorgaan. We bekijken de continuïteit van het bedrijf niet alleen vanuit financieel perspectief maar zetten die ook af tegen de impact van het vliegverkeer op onze naaste omgeving. Die is in vele opzichten positief, maar als het gaat om geluidshinder maken we bewust een pas op de plaats.'

Dat gaat iedereen op korte termijn meteen merken?
'Het aantal starts en landingen gaat voorlopig niet omhoog – dat hebben we afgesproken met de regio. Vanaf het winterseizoen van dit jaar gaan we stoppen met geplande vluchten na 11 uur ’s avonds. Mocht er in 2022 weer sprake zijn van groei, dan kan dat alleen als de overlast voor de omgeving niet toeneemt. Dat zijn geen loze beloften: dit is hoe we het concreet aanpakken.''

De regio staat centraal...
'Wij zijn er voor de regio. We zijn zelf ook onderdeel daarvan. Het voelt ook dat de brede Brainportregio ook ónze regio is. En ik hoop dat de omgeving dat ook voelt: ‘Eindhoven Airport is ónze luchthaven.’ Wij willen vanuit onze rol de regio nóg beter maken. Ook als het totaal aantal vluchten gelijk blijft, kunnen we nog steeds onze internationale bereikbaarheid verder verbeteren. Als luchthaven zijn we een katalysator voor meer bedrijvigheid. De luchthaven draagt bij aan de welvaart en het welzijn in de regio. Maar dan moet je ook bij alles wat je doet rekening houden met wat het betekent voor de omwonenden en de belasting van het milieu.'

Passen de huidige vluchten en bestemmingen bij de plannen?
'Daar gaan we zeker mee aan de slag. Eindhoven Airport krijgt nog vaak het stempel van luchthaven voor vakantievluchten. Maar nu al is één op de vijf passagiers een zakelijke reiziger. Het belangrijkste is dat de bestemmingen relevant zijn voor de Brainportregio. We willen een verbinder zijn voor iedereen. En bedenk wel, een groot deel van de reizigers werkt hier en gaat op bezoek bij hun familie of vrienden in het buitenland, óf zij komen hier op bezoek. Ook dat is goed voor het vestigingsklimaat: je werkt hier op een goed bereikbare plek. En dat je vanuit je eigen regio op vakantie kunt gaan, is ook waardevol. Maar het klopt dat we nog een deel van de zakelijke markt willen verwelkomen. Veel zakelijke reizigers vinden hun weg nog via andere luchthavens.'

Hoe kun je dat aanbod beter in balans brengen?
'We kijken bijvoorbeeld naar meer bestemmingen die een goede doorverbinding hebben. Bijvoorbeeld naar steden in Azië of het Midden-Oosten. Maar wij kunnen niet zomaar bepaalde luchtvaartmaatschappijen voortrekken, we hebben te maken met Europese regelgeving. We onderzoeken mogelijkheden hoe we de meer zakelijke bestemmingen in het pakket krijgen. Met bijvoorbeeld kortingen op de havengelden kunnen we bepaalde prikkels geven. 's Avonds vliegen is al duurder dan overdag. We willen daar in de toekomst mee verder: schonere, stillere toestellen gaan we op een of andere manier beprijzen.'

Welke andere kansen liggen er om meer te betekenen voor de regio?
'Het bevriezen van het aantal vluchten betekent niet dat we geen plannen meer maken en willen verbeteren. We blijven investeren in de kwaliteit van de luchthaven. We zijn uitermate ambitieus. De nadruk ligt nu alleen op andere zaken, zoals innovatie. Bijvoorbeeld op het gebied van het energieverbruik en smart mobility. Er zijn genoeg mogelijkheden. We worden aan alle kanten omringd door hightechbedrijven, vooruitstrevende producten, nieuwe ideeën. Daar kunnen we nog meer mee doen.’

Dat betekent dus meer samenwerken?
‘We zijn inmiddels met Brainport Development en andere partijen aan het bekijken wat we hier aan innovaties kunnen introduceren. De ideeën zijn er al, we gaan het de komende tijd concreet maken. De luchthaven is een ideaal, compact gebied waar je nieuwe dingen kunt tonen en testen. We kijken met partners bijvoorbeeld naar mogelijkheden voor biobrandstof. En al onze apparatuur en voertuigen moeten emissievrij worden. Het zal niet morgen zijn geregeld, maar zeker is dat de hele luchtvaartsector duurzamer moet worden. Een pittige uitdaging die we nadrukkelijk samen oppakken met de regio. '

Je zet duidelijk de deur wijd open?
'We willen meer zichtbaar worden, we gaan erop uit. Onze opstelling is belangrijk: transparant, laagdrempelig, uitnodigend. Zo kun je goede partnerschappen aangaan: zo kom je erachter hoe je elkaar kunt versterken. Eindhoven Airport is hierin nu actiever en proactiever. Dat wordt opgepikt. We willen echt iets veranderen. We willen een luchthaven zijn waar burgers en bedrijven in de regio trots op zijn.'

Roel Hellemons,
Algemeen directeur/CEO Eindhoven Airport N.V.