Jaarverslag 2022

Voorwoord

Het zal weinigen zijn ontgaan dat 2022 opnieuw een uitzonderlijk jaar was voor veel luchthavens. Na een periode met een terugval in het aantal vluchten door de coronapandemie zijn de reizigers terug.

In het begin van 2022 hadden we weliswaar nog te maken met coronamaatregelen en zelfs een lockdown, maar daarna herstelde het vliegverkeer sterk. De behoefte om vrienden of familie op te zoeken, of om op vakantie te gaan, bleek groot na twee jaren van reisbeperkingen. We zien dat terug in het aantal passagiers: dat steeg van 2,7 miljoen (in 2021) naar 6,3 miljoen. Dat komt dicht in de buurt van het pre-coronajaar 2019 (6,7 miljoen). Ook het aantal bestemmingen (89) zit ongeveer weer op het 'oude' niveau.
De passagiersaantallen hadden echter een weerslag op de operatie. Ook Eindhoven Airport kon in een aantal drukke perioden niet ontkomen aan de onderbezetting bij met name bij de securitycontrole – een direct gevolg van de schaarste op de arbeidsmarkt. In extreem drukke perioden begon voor een aantal reizigers de rij af en toe al buiten de terminal.

Geen concessies aan veiligheid
We deden wat we konden om het ongemak enigszins te verlichten: we plaatsten overkappingen om iedereen te beschermen tegen de soms verzengende zon, we creëerden een voorrangszone voor de passagiers die al bijna moesten boarden. Helaas hebben we niet altijd kunnen voorkomen dat reizigers hun vlucht misten. Wel hebben we een ruimhartige compensatieregeling aangeboden aan reizigers die nergens anders geld terugkregen voor hun misgelopen reis. Ondanks de drukte op de luchthaven en de forse groei in het aantal vluchten, zijn er geen ernstige incidenten geweest. Aan veiligheid doen we, hoe druk het ook is, geen concessies. Gezamenlijk met onze partnerbedrijven hebben we de logistieke problemen het hoofd geboden. En ook samen met al onze eigen medewerkers: collega's die normaal gesproken op kantoor werken, boden aan te helpen in de terminal. Zo bracht een precaire situatie het beste bij onze mensen naar boven.

Sterke band met de regio

Intussen zijn we belangrijke thema's en projecten niet uit het oog verloren. De banden met onze directe omgeving hebben we verder versterkt. Zo is het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO) na de opstartfase in 2021 nu echt op stoom gekomen. Werkgroepen zijn aan de slag gegaan met onderwerpen als geluidhinderbeperking, de verbetering van de luchtkwaliteit en onze klimaatdoelstellingen. We werken erin nauw samen met omwonenden, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

De samenwerkingen in de regio hebben een nieuwe impuls gekregen met de plannen voor het Eindhoven Airport District. Nu de gemeenteraad van Eindhoven akkoord is gegaan met de ontwikkeling van het gebied rond onze luchthaven, kunnen we de gebiedsvisie concreet vormgeven. Samen met bedrijventerrein Flight Forum, vliegbasis Eindhoven, overheden, ondernemers, werknemers en vele andere betrokkenen gaan we het hele gebied in de komende jaren duurzamer, groener, levendiger en beter bereikbaar maken. Met een algehele opwaardering wordt het district een prachtig visitekaartje van de Brainportregio.

Toekomstbestendig

De plannen voor het Eindhoven Airport District sluiten aan bij de plannen voor de luchthaven. Wij ontwikkelen zelf ook door, toekomstbestendig en duurzaam. De drukte na corona bevestigt hoe belangrijk de uitbreiding van de terminal is. We creëren meer ruimte voor vertrekkende en aankomende passagiers. Het grotere dak biedt tevens mogelijkheden voor een flinke uitbreiding van het aantal zonnepanelen op de luchthaven. We verwachten dat de voorbereidende bouwwerkzaamheden eind 2023 kunnen beginnen.

Al onze uitbreidings- en vernieuwingsplannen sluiten uiteraard aan bij onze Roadmap Sustainability 2030, die sinds april 2022 is te lezen op onze website. De focus in onze klimaat- en duurzaamheidsambities ligt op hergebruik van afval en materialen, elektrificering van apparatuur en voertuigen, en op een minder vervuilende luchtvaart. Dat laatste hebben we niet helemaal zelf in de hand, maar we sturen en stimuleren luchtvaartmaatschappijen waar we kunnen. Nieuw is dat airlines korting krijgen op de havengelden als ze met schonere en/of stillere toestellen vliegen op Eindhoven Airport. Ook betalen ze minder als ze vliegen op uren die minder overlast geven voor de omgeving.

Overkoepelend speelt natuurlijk ook nog het verkrijgen van de definitieve natuurvergunning. We blijven in contact met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zodat deze belangrijke vergunning zo snel mogelijk aan ons wordt verleend.

Sterke uitgangspositie

Het doet ons goed dat de partijen in de regio zo eensgezind zijn over tal van belangrijke thema's. Dat biedt houvast voor de toekomst, niet alleen voor Eindhoven en de wijde omgeving, maar ook voor onze luchthaven. We staan met z'n allen voor grote uitdagingen op maatschappelijk en economisch gebied. Eindhoven Airport gaat deze uitdagingen met vertrouwen aan. Met dank aan alle mensen die werkzaam zijn op onze luchthaven, de reizigers die (weer) voor ons kozen, de partnerbedrijven waarmee we ook dit jaar weer constructief hebben samengewerkt, de raad van commissarissen die het hele jaar door zijn betrokkenheid toonde en ons van advies diende, en vele andere stakeholders die zich inzetten voor onze luchthaven.

Natuurlijk zijn er onzekerheden, zoals de oorlog in Oekraïne en de impact hiervan op de energiemarkt. De koopkracht is voor de meeste mensen door de inflatie fors gedaald; dat kan invloed hebben op het reisgedrag. De schaarste op de arbeidsmarkt blijft een aandachtspunt waarop we goed willen acteren. We blijven werken aan een aantrekkelijke werkomgeving met goede arbeidsvoorwaarden. Onze eerste prioriteit is om een situatie als in 2022, met rijen wachtenden tot buiten de terminal, te voorkomen.

Het jaar 2022 heeft getoond hoeveel veerkracht we hebben. Als organisatie, als team. We zagen het ook bij de viering van het 90-jarig bestaan van het vliegveld. Het was er niet het jaar naar om uitbundig feest te vieren, maar toch hebben collega's met veel passie acties en evenementen georganiseerd voor medewerkers, passagiers en omwonenden. Daar zijn we ontzettend dankbaar voor. Het onderstreept wat we willen zijn en altijd blijven: een luchthaven met de menselijke maat.

Roel Hellemons
Algemeen directeur/CEO Eindhoven Airport