Jaarverslag 2020

‘Focus op kwaliteit, verduurzaming en de regio blijft ook na corona leidend’

2020 was een slecht jaar voor Eindhoven Airport. De coronapandemie kreeg de wereld in haar greep en dat had ook grote gevolgen voor de luchtvaart, de luchthaven, passagiers, medewerkers en partnerbedrijven. Meer dan ooit was samenwerking en flexibiliteit noodzakelijk om veilig en verantwoord reizen mogelijk te maken en te kunnen omgaan met de onzekerheid die als gevolg van de pandemie is ontstaan. Aanpassingsvermogen staat hierin centraal, zonder de langetermijnkoers van de organisatie uit het oog te verliezen.

Roel Hellemons, algemeen directeur van Eindhoven Airport, is vastbesloten de gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden: "Voor de luchthaven is 2020 een ongekend zwaar jaar gebleken. De terugval van het vliegverkeer heeft enorm veel impact gehad op onze organisatie en op onze partnerbedrijven. Tegen de achtergrond van de teruggelopen passagiersaantallen en vliegtuigbewegingen stonden de veiligheid en de gezondheid van personeel, passagiers en organisatie voorop bij alle besluiten die we in 2020 namen. Buiten de maatregelen die we hebben moeten treffen, is gekeken naar zaken die wel mogelijk waren. Naast verbeteringen op kwaliteit en verduurzaming hielden we onze focus op de verbinding met de regio. Waar mogelijk hebben we deze versterkt. De keuzes die we in 2020 hebben gemaakt, liggen in het verlengde van de strategie die we een aantal jaar geleden hebben ingezet en vorig jaar concreet hebben gemaakt. Ondanks zwaar weer wijken we niet af van de ingezette koers."

Vliegverkeer

Eindhoven Airport zag het vliegverkeer en het aantal passagiers als gevolg van de pandemie - en de daaraan gekoppelde reisadviezen - sterk teruglopen. Luchtvaartmaatschappijen Ryanair en Wizz Air schrapten routes en brachten vliegfrequenties terug. Transavia - met een basis op Eindhoven Airport - hield zijn toestellen enkele maanden aan de grond. Hotel Tulip Inn Eindhoven Airport ging tijdelijk op slot en ook winkels en horeca in de terminal sloten noodgedwongen hun deuren. Na een korte periode in de zomer, waarin het vliegverkeer weer wat toenam en een deel van de horeca en winkels en het hotel weer openden, volgde in het najaar een tweede dip in het vliegverkeer. Luchtvaartmaatschappijen schrapten wederom bestemmingen en brachten de vliegfrequentie terug. "Vanwege het terugvallen van inkomsten hielden we onze investeringen tegen het licht en hanteerden we de tactiek van 'slim en sober'. Naast uitstel van een aantal plannen en beperkingen in uitgaven werd ook gekozen voor doelbewuste investeringen zodat er ook gebruik gemaakt kon worden van het momentum."

Kwaliteit

Het was én is volgens Hellemons een uitdaging om goed om te gaan met de ontstane situatie. Toch staat voor de algemeen directeur voorop dat Eindhoven Airport vasthoudt aan de eerder ingezette strategie. De luchthaven kiest kwaliteit boven kwantiteit. “We geloven in de meerwaarde van luchtvaart. We blijven verbinden en innoveren. Bij de ontwikkeling van Eindhoven Airport zetten we de regio centraal. We willen een verrijking zijn voor iedereen die in de Brainportregio woont, werkt en op bezoek komt.”

Ondanks de pandemie vertaalde zich dat in 2020 in diverse kwaliteitsslagen op de luchthaven. Zo werd in april het nieuwe voorterrein en de Airport Boulevard opgeleverd. In september lanceerde de luchthaven in samenwerking met het Van Abbemuseum ‘Feel the Vibe at Eindhoven Airport’, een initiatief waarbij kunstenaars uit de regio hun werk tonen in wisselende exposities op het voorterrein. In november werd de bouw van de nieuwe hoofddoorlaatpost afgerond en er werd gestart met de optimalisering van het gebied achter de security. "Daarnaast heeft corona ons er weer op gewezen dat een goed en veilig luchthavenproces een absolute voorwaarde is om verantwoord reizen mogelijk te maken. De hele organisatie voelt deze verantwoordelijkheid."

Roel Hellemons, Algemeen directeur/CEO Eindhoven Airport: "De keuzes die we in 2020 hebben gemaakt, liggen in het verlengde van de strategie die we een aantal jaar geleden hebben ingezet en vorig jaar concreet hebben gemaakt. Ondanks zwaar weer wijken we niet af van de ingezette koers."

Verduurzaming

De luchthaven houdt de focus op vlootvernieuwing om geluidhinder in 2030, ten opzichte van 2019, substantieel te verminderen. In lijn met het advies van oud-staatssecretaris Van Geel stopte de luchthaven eind oktober met geplande vluchten na 23.00 uur. "Naast het verder terugdringen van de geluidbelasting wordt gewerkt aan verdere verduurzaming. Alle voertuigen en apparatuur op de luchthaven worden in enkele jaren emissievrij. Daarnaast maken we ons - als onderdeel van de Royal Schiphol Group - sterk voor een Europese bijmengverplichting van duurzame vliegtuigbrandstof."

Regio

Eindhoven Airport bouwt als luchthaven van Brainport Eindhoven samen met PSV en andere Brainportpartners aan de versteviging van de Metropoolregio Brainport Eindhoven. De luchthaven verlengde ook het partnerschap met BrabantSport, sponsorde Van Gogh National Park en ging nieuwe deelgenootschappen aan met Dutch Design Week en GLOW. Eindhoven Airport werd voor Vanderlande en de TU/e ook proeftuin voor het testen van innovaties en technologische vernieuwingen. Daarnaast kwamen er enkele nieuwe, relevante bestemmingen bij. Zo werd Eindhoven voor het eerst verbonden met de kennisregio Rzeszów in Polen, industriestad Sheffield en is via de verbinding met Malpensa de designstad Milaan nog beter bereikbaar geworden.

Koers houden

Hellemons: “2020 was een heftig jaar maar er zijn zeker ook positieve zaken gerealiseerd. Het tij zal keren.” Wat de exacte gevolgen van de pandemie op mobiliteit en bijvoorbeeld het gedrag van mensen zijn, is volgens de algemeen directeur moeilijk te voorspellen. Dat geldt ook voor de termijn waarop de luchtvaartsector zich herstelt. “Er zijn veel onzekerheden. Maar zeker is dat Eindhoven Airport koers houdt, bij de ontwikkeling van de luchthaven kwaliteit en de regio voorop stelt en blijft inzetten op verdere verduurzaming van de luchthaven. We zijn er voor de regio en willen die regio nóg beter maken.“