Jaarverslag 2023

Voorwoord

2023 was in vele opzichten een jaar dat tot tevredenheid stemt. Het aantal passagiers kwam uit op een nieuw record, zonder dat er sprake was van wachtrijen, en de passagierstevredenheid was nog nooit zo hoog.

We mochten dit jaar 6,8 miljoen passagiers verwelkomen – 0,5 miljoen meer dan in 2022, en net boven het aantal van 6,7 miljoen uit 2019, het laatste recordjaar. En dat terwijl we ons uiteraard hebben gehouden aan de afgesproken limiet van 41.500 vluchten. Dit record is een bevestiging dat er een grote behoefte is om te reizen, voor ontspanning, familiebezoek en werk.
Financieel gezien staan we er goed voor. Dankzij de toestroom van passagiers kunnen we gezonde financiële cijfers presenteren. We zijn in staat belangrijke investeringen te doen.

Veiligheid is prioriteit
Belangrijk is dat alles ook veilig is verlopen. Veiligheid is en blijft prioriteit: we zetten ons continu in voor de veiligheid van passagiers, medewerkers en andere bezoekers van de luchthaven. In 2023 waren er geen incidenten die mensen in gevaar hebben gebracht.
De operatie in en om de terminal verliep uitermate soepel. De wachtrijen waar we in 2022 mee kampten, als gevolg van de onderbezetting bij de securitycontrole, zijn verdwenen. Dat is voor een groot deel te danken aan een collectieve inzet: samen met onze partners op de luchthaven zijn de personele problemen getackeld en arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden verbeterd.
Uiteraard zijn we enkel succesvol als ook onze klanten tevreden zijn. En dat blijkt het geval. De Net Promoter Score (NPS), een graadmeter voor de klanttevredenheid, steeg van +23 naar +44. Daar zijn we trots op. De reizigers zien dat het gemak van onze compacte luchthaven weer volledig terug is.

Versneld verduurzamen
Belangrijk is ook dat we kunnen inzetten op verdere verduurzaming. Op dat gebied hebben we in 2023 een aantal belangrijke besluiten genomen. We koesteren wat Eindhoven Airport biedt: met 84 bestemmingen verbinden we de regio met steden in Europa en daarbuiten en dragen we bij aan economische groei. Maar tegelijkertijd beseffen we dat verandering nodig is en dat we daarbij ook onze eigen verantwoordelijkheid behoren te nemen.
De luchtvaart moet verduurzamen, zo snel als mogelijk. We hebben daarom onze duurzaamheidsdoelen aangescherpt. Al eerder hadden we ons gecommitteerd aan het doel om uiterlijk in 2030 het geluid met 30 procent te hebben verminderd (in vergelijking met het jaar 2019), en dat blijft staan. Maar we hebben hieraan toegevoegd dat in 2030 30 procent minder CO2 wordt uitgestoten door het vliegverkeer vanaf Eindhoven Airport.

Het versneld verduurzamen dwingt ons om meteen actie te ondernemen. Om te beginnen gaan we afscheid nemen van de privétoestellen. Vanaf 2026 zijn deze kleine vliegtuigen, die per passagier relatief veel geluidshinder en CO2-uitstoot veroorzaken, niet meer toegestaan. Hiervoor komen vooralsnog geen andere vluchten in de plaats: we verlagen met ingang van 2026 voor een periode van twee jaar het maximumaantal vlucht van van 41.500 naar 40.500.

Een belangrijke factor in ons plan zijn de vliegtuigen zelf. Op Eindhoven Airport kan per 2030 alleen nog worden gevlogen met de nieuwste generatie toestellen, zoals de schonere en stillere Airbus A320neo en de Boeing 737 MAX. Dat betekent een volledige vlootvernieuwing in de komende zes jaar. Ook wat betreft de brandstof zetten we een stap extra: om in 2030 30 procent minder CO2-uitstoot van het vliegverkeer te bereiken, gaan we ervoor zorgen dat er meer duurzame vliegtuigbrandstof wordt getankt op Eindhoven Airport. We gaan luchtvaartmaatschappijen stimuleren meer Sustainable Aviation Fuel (SAF) bij te mengen. Omdat deze duurzame brandstof veel duurder is dan de reguliere kerosine, komen we de airlines tegemoet met een financiële bijdrage. Daar beginnen we meteen mee: voor 2024 hebben we een half miljoen euro gereserveerd.

Onze boodschap is duidelijk: in 2030 willen we energieneutraal en 'zero waste' zijn en willen we als onderneming voor onze eigen activiteiten netto geen CO2 meer uitstoten. Binnen deze doelstelling blijft de netcongestie een belangrijk punt van aandacht.

Vertrouwen vergroten
Onze plannen zijn ambitieus, maar haalbaar. We laten er ook mee zien dat we het menen. Eindhoven Airport heeft oog voor de omgeving, het milieu en het klimaat en wil een goede buur zijn. We beseffen dat we alleen met goede communicatie en transparantie het vertrouwen in onze luchthaven kunnen vergroten. We blijven in gesprek met bewoners en organisaties in de omgeving. Samen met de Vliegbasis Eindhoven hebben we het Regionaal Informatie Centrum Luchthaven Eindhoven, dat op 1 januari 2023 van start ging: een zelfstandig punt waar iedereen informatie over de luchthaven kan inwinnen of overlast kan melden.

We blijven verbonden met onze omgeving. Grote waarde hechten we aan het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO), waarin we intensief samenwerken met omwonenden, maatschappelijke organisaties en bedrijven. In het LEO maken we afspraken en bespreken we plannen voor de luchthaven en het ruimere gebied eromheen. We overleggen op een constructieve manier over de ontwikkelingen op de luchthaven en de impact van de luchthaven op de omgeving. Deze inspanningen resulteren in draagvlak. Vorig jaar heeft 73 procent van de ondervraagden in ons reputatieonderzoek aangegeven positief tot zeer positief te zijn over de luchthaven en de rol die we spelen in de regio.

Altijd alert
Ook al kunnen we met tevredenheid terugkijken op 2023, we blijven altijd alert op verbeteringen, nieuwe kansen en uitdagingen. Zo zien we dat we tegen grenzen aanlopen wat betreft behuizing: met name achter de security hebben we meer ruimte nodig. Ook voor aankomende passagiers is het krap, zeker bij de bagagebanden waarop ze op de koffers wachten. We kijken daarom uit naar de uitbreiding van de terminal, waar we volgend jaar graag mee willen beginnen.

Ook deze uitdagingen zullen we het hoofd bieden. We staan er zeer goed voor. Ik dank daarvoor vooral alle medewerkers, zowel van ons eigen bedrijf als van de partners op de luchthaven. Hun inzet was ook in 2023 weer enorm. Zonder hen zijn we nergens. Vooral dankzij hun betrokkenheid en inspanningen kunnen we vol vertrouwen 2024 en de jaren daarna tegemoet zien. Een nog duurzamere, een nog betere luchthaven die ten dienste staat van de regio – daar blijven we keihard aan werken.

Roel Hellemons
Algemeen directeur/CEO Eindhoven Airport