Jaarverslag 2019

Enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2019

(in EUR 1.000)

Toelichting

2019

2018

Aandeel in resultaat van de onderneming waarin wordt deelgenomen na belastingen

308

402

Overig resultaat na belastingen

14.022

13.868

Nettoresultaat

14.330

14.270