Jaarverslag 2020

Enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2020

(in EUR 1.000)

Toelichting

2020

2019

Aandeel in resultaat van de onderneming waarin wordt deelgenomen na belastingen

-619

308

Overig resultaat na belastingen

-9.926

14.022

Nettoresultaat

-10.545

14.330