Jaarverslag 2021

Enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2021

(in EUR 1.000)

Toelichting

2021

2020

Aandeel in resultaat van de onderneming waarin wordt deelgenomen na belastingen

-387

-619

Overig resultaat na belastingen

-1.906

-9.926

Nettoresultaat

-2.293

-10.545