Jaarverslag 2019

Samenwerking met partnerbedrijven

Eindhoven Airport werkt met een compact team (63,0 fte's in 2019, exclusief hotel). In totaal genereert de luchthaven ongeveer 1.500 fte's aan directe werkgelegenheid.

We hanteren een regiemodel en werken samen met een scala aan partnerbedrijven, zowel bij aviation als non-aviation. Zij voeren specifieke activiteiten uit en bieden ons op die terreinen kennis, ervaring en flexibele inzet. Zo werken we samen met Viggo voor diverse luchthavenactiviteiten zoals begeleiding van passagiers met beperkte mobiliteit (PRM), de informatiebalie en ondersteuning bij de havendienst en met G4S voor de securitydiensten.

Ook op andere vlakken werken we met partners. De vliegtuigbrandstof komt van Shell en Total, CSU levert schoonmaakdiensten. B&S, Lagardère, Vermaat, Aviflora, AKO en NS Retailbedrijf verzorgen het horeca- en retailaanbod op de luchthaven. We maken gebruik van de voorzieningen van de Vliegbasis Eindhoven waar het gaat om baanonderhoud, luchtverkeersleiding en luchthavendiensten (brandweer, meteorologische dienst en flora- en faunabeheer).

Afhandelaar Viggo is actief op zowel land- als luchtzijde.

Nieuwe afspraken over afhandeling
Onze relatie met afhandelaar Viggo is veranderd. Europese wetgeving schrijft voor dat luchthavens met meer dan 5 miljoen passagiers per jaar hun havengeldtarieven moeten consulteren. Eindhoven Airport hanteerde voorheen één all-in tarief voor havengelden en afhandeling. De afhandeling was uitbesteed aan Viggo. Vanwege de splitsing van het tarief, bleek het voor alle partijen de beste optie dat Eindhoven Airport niet langer afhandeling als dienst aanbiedt.

Per 1 april 2019 zijn alle afhandelcontracten direct tussen de afhandelaar (Viggo) en de airlines gesloten. Dit is in goed overleg gegaan waardoor de meerwaarde van goede afstemming tussen luchthaven, afhandelaar en airline behouden is.