Jaarverslag 2021

Inbreng van onze stakeholders

Verschillende externe stakeholders dragen bij aan de invulling van onze regionale rol, zoals eerder beschreven in de purpose van Eindhoven Airport. Deze purpose kwam mede tot stand uit de input die we hebben opgehaald bij een brede groep bedrijven, overheden, organisaties en belangenverenigingen in de Brainportregio en daarbuiten. Onze doelstellingen liggen in het verlengde van een gezamenlijke behoefte aan een solide woon-, werk- en leefomgeving in onze regio. Door alle lagen van de organisatie binnen Eindhoven Airport heen is er voortdurend contact met partijen op zakelijk, sociaal-cultureel, educatief en bestuurlijk vlak. We ontmoeten stakeholders aan verschillende overlegtafels die in 2021 veelal digitaal plaatsvonden. We zetten ons in voor goede en constructieve zakelijke en persoonlijke verstandhoudingen met deze groep belanghebbenden.

Eindhoven Airport als voorportaal voor Brainport Eindhoven