Jaarverslag 2021

Partners

Eindhoven Airport werkt samen met Viggo voor diverse luchthavenactiviteiten, zoals begeleiding van passagiers met beperkte mobiliteit (PRM), bemensing van de informatiebalie en ondersteuning bij de havendienst, en met G4S voor de securitydiensten.

Het bestaande netwerk aan partnerbedrijven kende in 2021 geen grote verschuivingen. De vliegtuigbrandstof komt van Shell en Total, CSU levert schoonmaakdiensten. B&S, Lagardère Travel Retail, Vermaat, Aviflora, AKO, McDonald’s, SSP, Travelex en NS Retailbedrijf verzorgen het horeca- en retailaanbod op de luchthaven. Het parkeerbeheer is ondergebracht bij Interparking Nederland. Tulip Inn is het label dat de hoteldiensten op de luchthaven uitvoert.

We maken gebruik van de voorzieningen van vliegbasis Eindhoven waar het gaat om baanonderhoud, luchtverkeersleiding en luchthavendiensten (brandweer, meteorologische dienst en flora- en faunabeheer). In 2021 zijn er geen grote verstoringen geweest als gevolg van de bezettingsproblemen bij de luchtverkeersleiding. Dit mede als gevolg van de mitigerende maatregelen die na de zomer van 2020 in overleg zijn genomen.

Communicatie

Om de onderlinge samenwerking tussen partnerbedrijven in het operationele proces van de luchthaven te bevorderen, zijn we na de zomer gestart met een pilot ter voorbereiding van de introductie van de Airport Community App. Deze applicatie maakt de actuele status van de kernprocessen van de luchthaven zichtbaar. Hierdoor zijn medewerkers op de werkvloer in staat de verschillende stadia van aankomst en vertrek van vliegtuigen te monitoren. Ook biedt het een hulpmiddel om vragen uit de operatie en van passagiers snel te kunnen beantwoorden. Het is de bedoeling dat de Airport Community App in de loop van 2022 wordt uitgerold naar alle relevante partnerbedrijven.

De Airport Community App

Krapte op de arbeidsmarkt

Corona is ook in 2021 van invloed geweest op de werkgelegenheid op Eindhoven Airport. De flexibele schil bij diverse partnerbedrijven is - na de afschaling in 2020 - richting de zomer weer stapsgewijs opgebouwd nadat de eerste tekenen van herstel zichtbaar werden. De toename van het vliegverkeer betekende ook een toename in de vraag naar personeel t.b.v. de diverse processen en diensten op de luchthaven. De krapte op de arbeidsmarkt was en is daarbij de grote uitdaging. Intensieve samenwerking en overleg stond aan de basis om de juiste keuzen in het passagiersproces te maken in piektijden. Tijdens de zomerdrukte heeft de inzet van studenten Luchtvaartdienstverlening van Summa College verlichting gebracht in enkele procesonderdelen, zoals toegangscontrole in de terminal en assistentie bij het boardingsproces. Deze onderdelen in het luchthavenproces zijn door corona extra intensief geworden door de toepassing van extra controles op reisdocumenten en -verklaringen zoals de check op de internationale COVID QR-codes. Onze gezamenlijke uitdaging voor komend jaar is laten zien dat Eindhoven Airport een mooie en uitdagende werkplek is.

Leerwerkloket Summa College

Eindhoven Airport fungeert als leer- en werklocatie voor studenten aan de opleiding Luchtvaartdienstverlening van Summa College. Met een opleidingslocatie in het multifunctionele P1-gebouw beschikt het over alle faciliteiten om theorie- en praktijkles te combineren naast de ervaring op de werkvloer in de terminal van de luchthaven. De positieve ervaringen met de combinatie van werken en leren op een locatie, leidde in 2021 tot de ingebruikname van een Leerwerkloket voor vraagstukken rond opleiden, leren en ontwikkelen.

Het loket is bedoeld voor werkgevers, medewerkers en studenten op en rond Eindhoven Airport. Met de sterk veranderende arbeidsmarkt en het gebrek aan goed opgeleid personeel groeit ook de problematiek rondom het invullen van vacatures. Daarnaast hebben zowel werkgevers als werknemers behoefte aan bij- en nascholingstrajecten die passen bij de veranderende vragen. Het Leerwerkloket voorziet in de behoefte om vraag en aanbod op Eindhoven Airport te verbinden.