Jaarverslag 2020

Wat hebben we bereikt in 2020?

Een van de belangrijke pijlers binnen het strategische beleid is het ontwikkelen van een inspirerende proeftuin. Hiermee willen we, samen met bedrijven, organisaties en kennisinstituten uit de Brainportregio, bijdragen aan oplossingen voor luchtvaartgerelateerde én maatschappelijke vraagstukken op het gebied van mobiliteit, duurzaamheid en optimalisering van onze dienstverlening. Innovatie is daarbij een belangrijke accelerator. Eindhoven Airport stelt zijn faciliteiten beschikbaar voor het innoveren, optimaliseren en vereenvoudigen van processen en technieken door toepassing van de nieuwste technologieën.

Proef 'Bag recognition' op Eindhoven Airport.

Beeldherkenningstechnologie

In 2020 werkte de luchthaven samen met Vanderlande en BagsID in de proef Bag recognition. Hierbij kan gefotografeerde ruimbagage via computer learning en beeldherkenningstechnologie worden herkend en getraceerd. Deze technologie is ook gebruikt bij een proef op het platform om meer inzicht op en controle over de turnaroundprocessen te krijgen. Het inzetten van deze technologieën is een van de manieren om de luchthavenprocessen slimmer en nog efficiënter te maken. Deze twee proeven worden dit jaar verder uitgewerkt. Begin dit jaar gaan Vanderlande en de luchthaven ook een test doen met een zelfrijdend voertuig dat op het platform bagage van en naar het vliegtuig vervoert.

Illustratie van de proef om met technologie meer inzicht te krijgen op turnaroundprocessen.

Onderzoek naar duurzame vervoersmogelijkheden

Verder doet Eindhoven Airport in samenwerking met de Technische Universiteiten in Eindhoven en Delft onderzoek naar duurzame vervoersmogelijkheden van en naar de luchthaven. Ook wordt bekeken wat de gevolgen van de intrede van de deelauto gaat betekenen voor Eindhoven Airport. Dit onderzoek wordt in de eerste maanden van 2021 afgerond.

Haalbaarheidsstudie naar elektrisch/hybride vliegen

Ook wordt een haalbaarheidsstudie gedaan naar elektrisch/hybride passagiersvervoer door de lucht in Nederland. Eindhoven Airport werkt daarin samen met een aantal partners. In de haalbaarheidsstudie wordt onderzocht of de toepassing van deze luchtvaarttechnologie in de toekomst mogelijk is. Zo worden onder meer de technische haalbaarheid en de economische levensvatbaarheid in kaart gebracht. Ook wordt bekeken of het voor potentiële business partners aantrekkelijk is om hierin te participeren. Daarnaast worden bijvoorbeeld hindernissen en vereisten van elektrisch/hybride vliegen op een rij gezet. De studie wordt in het eerste kwartaal van 2021 afgerond.
Bij het testen van innovaties en nieuwe technologieën werkt Eindhoven Airport nauw samen met de Royal Schiphol Group. Daarnaast heeft de luchthaven partnerships en samenwerkingen met bedrijven en kennisinstituten die kunnen bijdragen aan innovatie en verduurzaming.

Deelname aan Embassy of Mobility

In 2020 was de luchthaven tijdens de Dutch Design Week deelnemer aan de Embassy of Mobility. Deelnemers hebben lessen en kansen van de coronapandemie in kaart gebracht. Deze leveren inzichten over mobiliteit voor nu en in de toekomst. De opgedane kennis en inzichten worden gebruikt voor de ontwikkeling van een mobiliteitsvisie voor de regio.

Eindhoven Airport was in 2020 partner van de Dutch Design Week.