Jaarverslag 2018

Kortlopende schulden

(in EUR 1.000)

2018

2017

Schulden aan leveranciers

3.198

4.382

Schulden uit hoofde van loonheffing

275

161

Schulden uit hoofde van vennootschapsbelasting

155

444

Schulden aan aandeelhouders/participanten

845

0

Schulden aan Ministerie van Defensie

546

362

Overige schulden en overlopende passiva

9.311

4.835

14.330

10.184

Overige schulden en overlopende passiva

(in EUR 1.000)

2018

2017

Afhandelingskosten

880

701

Beveiligingskosten

439

409

Vakantiegeld en -dagen

134

326

Te crediteren havengelden

0

114

Voorschot subsidie1

725

725

Te betalen dividend

227

227

Vooruitgefactureerde omzet

746

762

Overlopende passiva2

4.786

1.205

Overige

1.374

366

9.311

4.835

  1. Dit betreft een ontvangen voorschot inzake een subsidie van de provincie Noord-Brabant voor het realiseren van een OV- terminal in het multipurpose gebouw.
  2. Dit is inclusief € 3,5 miljoen door te storten gelden inzake schade-uitkeringen.

Er zijn geen kortlopende schulden met een looptijd > 1 jaar.