Jaarverslag 2019

Toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening