Jaarverslag 2021

Toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening