Jaarverslag 2023

Ons resultaat

Daar waar we in 2022 nog door de overheid opgelegde reisbeperkingen hadden vanwege corona, is 2023 het eerste jaar met een volledige operatie. Het aantal vliegtuigbewegingen is met 41.496 3% hoger dan in 2022 (40.252), iets onder het vergunde aantal van 41.500. De airlines hadden een hoge bezettingsgraad, waardoor we op een recordaantal passagiers van 6,8 miljoen zijn uitgekomen.

Onze financiële positie is erg sterk te noemen. De terughoudendheid in investeringen en kosten vorig jaar, mede ingegeven door de onzekere situatie, zorgden al voor een goede uitgangspositie voor 2023. Mede dankzij het sterke resultaat van dit jaar hebben we die positie kunnen vasthouden.

Er stonden dit jaar een aantal grote investeringen op de planning, waaronder de uitbreiding terminal en het nieuwe WTC, maar deze zijn uitgesteld. Dit komt onder andere omdat vergunningen langer op zich laten wachten dan verwacht. Wel zijn we goed voorbereid om de verwachte toekomstige investeringen te kunnen financieren. Hiervoor hebben we twee financieringen afgesloten. We houden daarbij rekening met de effecten op de korte en lange termijn, en ook met de cashflow, de investeringen die voortvloeien uit ons Tactisch Plan, en mogelijke tegenvallers. De totale kredietfaciliteit komt op € 110 miljoen met daarnaast een accordeonmogelijkheid van € 20 miljoen.

In tegenstelling tot vorig jaar, waarin operationele problemen ons nog dwongen tot maatregelen en uitgaven om de drukte te managen, hebben we hier in 2023 geen extra kosten voor hoeven te maken.

Dankzij het sterke herstel en het behaalde resultaat zijn we ruim binnen de gestelde convenanten gebleven die de bank had gesteld. Per einde 2023 hebben we geen uitstaande schuld bij de bank.

Omzet stijgt

In totaal zijn de opbrengsten van Eindhoven Airport in 2023 met 9% gestegen tot € 87,8 miljoen (2022: € 80,6 miljoen). Dit wordt met name veroorzaakt door het herstel van het vliegverkeer en hogere bezettingsgraden van de toestellen: ten opzichte van 2022 groeide het aantal passagiers met 9% en het aantal vliegtuigbewegingen met ongeveer 3%.

Deze groei is terug te zien in de passagiersafhankelijkse omzetstromen, waaronder de havengelden en autoparkeren. Per 1 april 2023 zijn de nieuwe havengeldtarieven in werking getreden. De omzet in de havengelden is met 3% gestegen naar € 50,9 miljoen (2022: € 49,5 miljoen). Ook in de omzet autoparkeren zien we een groei, van € 16,7 miljoen in 2022 naar € 19,8 miljoen in 2023. De uitbreiding van parkeercapaciteit op P3 met 375 parkeerplaatsen heeft hier mede toe bijgedragen. De opbrengsten per parkeerder kwamen hoger uit.

Daar waar de groei bij de concessies vorig jaar nog achterbleef door coronamaatregelen, beperkte openingstijden en personeelstekorten, was dat dit jaar niet meer aan de orde. We zagen een sterke groei in concessies in lijn met de gestegen passagiersaantallen. Door het uitblijven van wachttijden bij security, hadden passagiers ook meer tijd om gebruik te maken van deze voorzieningen. Daarnaast heeft de inflatie een rol gespeeld in deze omzetgroei.

De omzet van het hotel bedroeg in 2023 € 4,0 miljoen. Dat is een stijging van 11% (2022: € 3,6 miljoen). Deze stijging wordt met name veroorzaakt door hogere kamerprijzen. De oorzaak van de hogere kamerprijzen is toe te wijzen aan de gestegen kosten in verband met de hoge inflatie. De bezettingsgraad van het hotel is uitgekomen op 86% in 2023 (2022: 87%).

(in EUR 1.000)

2023

2022

Delta

%

Havengelden

50.938

49.520

1.418

3%

Autoparkeren

19.829

16.697

3.132

19%

Concessies

11.189

9.126

2.063

23%

Verhuringen

5.506

5.070

436

9%

Overige omzet

308

236

72

31%

Totaal

87.770

80.649

7.121

9%

Sterk financieel resultaat

De kosten die Eindhoven Airport maakt zijn verantwoord; we besparen op kosten als dat mogelijk is, zonder dat dit ten koste gaat van veiligheid en altijd met behoud van kwaliteit voor onze passagiers, luchtvaartmaatschappijen en medewerkers. Ook investeren we juist in zaken waarmee we op termijn kosten besparen.

De stijging in de kosten van uitbesteed werk (passagiersgerelateerde kosten) ten opzichte van 2022 wordt onder andere veroorzaakt door de toename van het aantal passagiers en nieuwe afspraken met partners over verbeterde arbeidsomstandigheden en beloning.

De omzetstijging zorgde voor een sterk financieel resultaat. Het resultaat na belasting van € 19,2 miljoen valt € 0,4 miljoen hoger uit dan in 2022 (€ 18,8 miljoen).

Vooruitblik 2024

Na een sterk 2023 verwachten we in 2024 opnieuw een sterk financieel jaar. Wat betreft passagiers en vliegtuigbewegingen voorzien we vergelijkbare aantallen als dit jaar. Desalniettemin dienen we altijd voorbereid te zijn op alternatieve scenario's en op de impact van de economische situatie, de oorlog in Oekraïne, politieke besluitvorming, de inflatie en de capaciteit in de operatie.

De eerste grote investeringsbeslissingen vanuit het investeringsprogramma voor de komende jaren dienen zich spoedig aan, waaronder de kwaliteitsverbetering van de terminal en de verdere verduurzaming van de luchthaven. We hebben voldoende liquide middelen om deze investeringen te kunnen financieren.

We bevinden ons in een sterke economische regio. De behoefte van mensen om vakantie te gaan, vrienden of familie te bezoeken of elkaar zakelijk te ontmoeten zal ook in 2024 naar onze verwachting groot zijn. We zijn trots om hier op verantwoorde wijze aan te kunnen voldoen.