Jaarverslag 2021

Profiel

Inleiding

Eindhoven Airport verbindt haar regio met Europa en verder, maar is ook sterk verbonden met haar omgeving. De luchthaven is onderdeel van het voorzieningenniveau van de metropoolregio Brainport Eindhoven en draagt bij aan een woon-, werk- en leefklimaat dat past bij een regionale omgeving met internationale ambities. Daar is niet alleen onze primaire dienstverlening op gebaseerd, ook door onze bedrijfsvoering maken we dagelijks de connectie met onze omgeving.